Spotkanie z poezją Słowackiego
access_time 2009-11-20 10:04:35
18 listopada(środa) w Szkole Podstawowej nr 2 im. Stanisława Konarskiego w Tarnowie odbył się wieczór literacki poświęcony twórczości Juliusza Słowackiego. Spotkanie wpisało się w tarnowskie obchody Roku Juliusza Słowackiego w ramach trwającego od 16 do 20 listopada tygodnia poświęconego temu poecie.

Uczniowie najstarszych klas czytali wybrane wiersze, listy i fragment dramatu „Balladyna”, zaprezentowali także sylwetkę poety. Słowu mówionemu towarzyszyła muzyka romantycznych kompozytorów. Spotkanie z twórczością wieszcza przygotowały polonistki z SP nr 2: Ewa Oleksy i Magdalena Rzepka, zaś na skrzypcach zagrała Beata Chrobak.

„Spotkanie ze Słowackim” w SP nr 2 zaszczycili swoją obecnością m.in.: p. Halina Bednarczyk – honorowy prezes Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza Oddział w Tarnowie, p. Krystyna Głombowa – członek Zarządu TLimAM, p. Zofia Buryło – przewodnicząca Komisji Oświaty Rady Miejskiej, p. Józef Lewicki – starszy wizytator w tarnowskiej delegaturze małopolskiego Kuratorium Oświaty oraz inni zaproszeni goście, zwłaszcza rodzice uczniów szkoły.

Nastrojowe spotkanie z literaturą przy dźwiękach muzyki klasycznej pozwoliło zarówno dorosłej, jak i tej młodszej publiczności przypomnieć sobie znane utwory Słowackiego, ale także poznać te mniej popularne, jak choćby jego listy do matki. Listy te uświadamiają nam, jak bardzo zubożał nasz język, zwłaszcza w sferze wyrażania uczuć – powiedziała po spotkaniu jedna z uczestniczek. – Szkoda, że ginie dziś sztuka pisania listów, że ograniczamy się do telefonów i krótkich e-maili.

Głównym organizatorem obchodów jubileuszu 200-lecia urodzin i 160-lecia śmierci poety było Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza Oddział w Tarnowie, współorganizatorami zaś: Miejska Biblioteka Publiczna im. J. Słowackiego, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, kilka szkół ponadgimnazjalnych oraz Szkoła Podstawowa nr 2 im. S. Konarskiego, która włączyła się w Tarnowski Tydzień Juliusza Słowackiego jako jedyna ze szkół podstawowych.


Info: Magdalena Rzepka

Komentarze...