ATT uczestnikiem elitarnego indeksu RESPECT
access_time 2009-11-21 08:35:55
Azoty Tarnów są jednym z 16. uczestników nowego elitarnego indeksu RESPECT, zrzeszającego polskie spółki giełdowe najbardziej odpowiedzialne społecznie.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ogłosiła 19 listopada br. wyniki ratingu spółek najbardziej odpowiedzialnych społecznie oraz rozpoczęła publikację pierwszego w regionie Europy Środkowo-Wschodniej indeksu spółek odpowiedzialnych społecznie - RESPECT Index. Do pierwszego składu RESPECT Index zostało zakwalifikowanych tylko 16. spółek, które otrzymały najwyższe oceny ratingowe w badaniu społecznej odpowiedzialności 118. polskich spółek notowanych na GPW.

- Dzisiaj uroczyście inaugurujemy koncept promowania i mierzenia poprzez indeks odpowiedzialnego zarządzania w spółkach giełdowych. Jeżeli ktoś prowadzi biznes to jego zarządzanie ma odpowiedzialny charakter, my zwracamy jednak uwagę, na to, że nowoczesne przedsiębiorstwo to takie, które uwzględnia w swoich działaniach to jak się zachowuje wobec akcjonariuszy, partnerów biznesowych, interesariuszy, społeczności, w obrębie której funkcjonuje. Wprowadzając do obiegu biznesowego na rynku kapitałowym pojęcie odpowiedzialnego zrządzania akcentujemy, że odpowiedzialność oznacza zdolność do rozliczania się wobec kogoś z tego, jak prowadzona jest spółka publiczna, jak funkcjonuje w kontekście gospodarczym i społecznym. Dlatego ten pakiet rozwiązań nazwaliśmy skrótem RESPECT, co oznacza przestrzeganie, podporządkowanie naczelnym standardom, odpowiedzialność wobec kogoś - powiedział Ludwik Sobolewski, prezes GPW.

RESPECT Index zrzeszający najbardziej odpowiedzialne polskie firmy jest indeksem dochodowym, uwzględniającym dochody z tytułu dywidend i praw poboru. Do indeksu RESPECT, oprócz Azotów Tarnów, weszły: Apator, Bank BPH, Bank Handlowy, Barlinek i Barlinek Inwestycje, Elektrobudowa, CIECh, Lotos, Żywiec, ING Bank Śląski, KGHM, Mondi Świecie, PKN Orlen, PGNiG, TP SA i Zakłady Magnezytowe "Ropczyce".

Zdaniem Amandy Jordan, prezesa Corporate Citizenship, pierwszy tego typu indeks w regionie Europy Środkowo-Wschodniej jest świetnym narzędziem promocji kwestii dotyczących środowiska, spraw społecznych i ładu korporacyjnego oraz szeroko rozumianej odpowiedzialności na polskim rynku. Jak pisze gazeta.pl, pół tysiąca funduszy inwestycyjnych preferujących takie spółki w Europie zainwestowało w nie na koniec zeszłego roku 50 mld euro, a w USA w takich spółkach ulokowanych jest 2,7 bln dol.


Info: Azoty Tarnów

Komentarze...