Jest szansa, że „obwodnicą wschodnią” pojedziemy w 2013 roku
access_time 2009-07-23 17:58:53
Dobre informacje dla kierowców. Projektant modernizacji drogi krajowej nr 73: węzeł „Tarnów - Krzyż” na polecenie GDDKiA, zawrócił się z prośbą o przekazanie szczegółowych danych technicznych.


Projektant modernizacji drogi krajowej nr 73: węzeł „Tarnów - Krzyż” w ciągu autostrady A4 Kraków – Tarnów do węzła obwodnicy południowej, na polecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, zawrócił się z prośbą o przekazanie szczegółowych danych technicznych. Sprawę potraktowano jako bardzo pilną.

Dokumentacja będzie zatem zawierać wskazanie na załączonych planach sytuacyjnych cieków, przepustów i urządzeń melioracyjnych będących własnością samorządu wraz z ich parametrami technicznymi. Określone zostaną ponadto warunki techniczne przebudowy, wydane warunki odprowadzenia wód opadowych z projektowanego układu drogowego do cieków, podana będzie także informacja o planowanych inwestycjach mogących mieć wpływ na to opracowanie.

Wszystko wskazuje na to, że „obwodnicą wschodnią” kierowcy pojadą zgodnie z planem, a więc za cztery lata. Planowana inwestycja wkroczyła bowiem w fazę szczegółowego projektowania technicznego.


Info: Urząd Miasta Tarnowa

Komentarze...