Zgoda na studia magisterskie w PWSZ w Tarnowie
access_time 2009-07-23 18:13:03
22 lipca 2009 r. decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie otrzymała uprawnienia do prowadzenia studiów drugiego stopnia na kierunku „filologia polska”.


Szybki tryb wydania decyzji przez Ministra, po otrzymaniu pozytywnej opinii Państwowej Komisji Akredytacyjnej, oznacza, że rekrutacja na studia magisterskie na kierunku filologia polska odbędzie się w terminie od 1 do 15 września 2009 r. wraz z tzw. rekrutacją dodatkową.Kolejne sukcesy PWSZ w Tarnowie w pozyskiwaniu funduszy unijnych.


6 lipca br. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło wyniki konkursów realizowanych w ramach Działania 4.1: Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie 4.1.1: Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni. Konkursy miały na celu podniesienie jakości kształcenia i zbliżenie uczelni do rynku pracy. Ogólna kwota dofinansowania to 811 mln złotych.

Liczba złożonych wniosków to 238, z czego pozytywnie Ministerstwo zaopiniowało 83 wnioski. Wszystkie pozytywnie ocenione wnioski uzyskają dofinansowanie. Tym samym, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie może uzyskać dofinansowanie w wysokości ponad 1 300 000 zł na realizację projektu pod nazwą „PR Kadr – Program Rozwoju Kadr”.

Dzięki środkom pozyskanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki tarnowska PWSZ:
opracuje plan rozwoju kadry dydaktycznej na najbliższych 6 lat,
podniesie kwalifikacje kadry dydaktycznej uczelni,
uruchomi nową specjalność kształcenia na kierunku wychowanie fizyczne (specjalność: edukacja zdrowotna),
zaoferuje kursy dla osób z zewnątrz pn. „Kompetentny pracownik”. Kursy ukierunkowane będą na wsparcie osób pracujących, zainteresowanych podnoszeniem kwalifikacji.
Realizacja projektu zostanie rozpoczęta już 3 sierpnia br.

Szczegółowe informacje uzyskać można u Pani Lucyny Krzemińskiej Kierownik Biura Karier i Projektów PWSZ w Tarnowie, tel 014 63 16 613.


Info: PWSZ Tarnów

Komentarze...