Nielegalnie handlowała na targowisku
access_time 2009-07-29 14:09:05
28 lipca 2009 Strażnicy graniczni z placówki Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Tarnowie przeprowadzili na placu targowym w Tuchowie kontrolę legalności pobytu cudzoziemców.


Mjr SG Marek Jarosiński, rzecznik prasowy komendanta Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu: Zatrzymana została 49-letnia obywatelka Ukrainy w związku z naruszeniem przepisów ustawy o cudzoziemcach. Mimo deklarowania turystycznego celu pobytu w Polsce, podjęła ona pracę zarobkową bez wymaganego zezwolenia, zajmowała się handlem na targowisku. Oferowała do nielegalnej sprzedaży 940 papierosów i kilka butelek spirytusu z ukraińskimi znakami akcyzy skarbowej oraz 205 par skarpetek, tzw. podróbek, ze sfałszowanymi znakami markowych firm tej branży. Została wszczęta wobec niej sprawa karno-skarbowa oraz na podstawie przepisów ustawy o cudzoziemcach zostanie wobec niej wydana decyzja administracyjna zobowiązująca ją do opuszczenia Polski w ciągu kilku dni.

Art. 65. § 1 kks. Kto nabywa, przechowuje, przewozi, przesyła lub przenosi wyroby akcyzowe lub opakowania z tymi wyrobami stanowiące przedmiot czynu zabronionego określonego w art. 63 lub 64, lub pomaga w ich zbyciu albo te wyroby lub opakowania z tymi wyrobami przyjmuje lub pomaga w ich ukryciu, jeżeli ich rodzaj, ilość lub wartość wskazują na zamiar wprowadzenia do obrotu, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności do lat 3, albo obu tym karom łącznie.

Art. 305 Ustawy prawo własności przemysłowej:
1. Kto w celu wprowadzenia do obrotu oznacza towary podrobionym znakiem towarowym lub oznaczone takim znakiem towary wprowadza do obrotu, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
2. W wypadku mniejszej wagi sprawca podlega grzywnie.
3. Jeżeli sprawca uczynił sobie z popełnienia przestępstwa określonego w ust. 1 stałe źródło dochodu albo dopuszcza się tego przestępstwa w stosunku do towaru o znacznej wartości, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 5.


Info: Karpacki Oddział Straży Granicznej w Nowym Sączu

Komentarze...