Jak powinien wyglądać teren dzisiejszej Kapłanówki?
access_time 2009-08-04 12:46:57
Prezydent Ryszard Ścigała ogłosił konkurs otwarty na opracowanie koncepcji urbanistyczno – architektonicznej obiektu Centrum Administracji w Tarnowie. Mowa o terenie zlokalizowanym na powierzchni około 2,5 ha, położonym pomiędzy ulicami M.B. Fatimskiej, Cegielnianej i J. Dwernickiego. Celem jest uzyskanie najlepszej pod względem architektonicznym, urbanistycznym, funkcjonalnym i eksploatacyjnym koncepcji nowego obiektu w Tarnowie.

Konkurs zgodnie z art. 117 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych zorganizowany jest w formie zmagań jednoetapowych, w których uczestnicy składają wnioski o dopuszczenie do udziału, a zamawiający dopuszcza i zaprasza do składania prac osoby spełniające warunki udziału w konkursie, określone w regulaminie.

Każdy uczestnik może złożyć tylko jeden wniosek o dopuszczenie do udziału oraz tylko jedną pracę konkursową. Termin złożenia wniosku jest krótki! Trzeba go dostarczyć do dnia 18 sierpnia br., do godziny 13.00, w UMT, przy ul. Nowej 4, na parterze, w sali nr 1 – Biuro Obsługi Mieszkańców. Prace konkursowe natomiast należy składać do dnia 27 października br.

Uwaga, powalczyć warto. Dla najlepszych przewidziano atrakcyjne nagrody!

Nagrody pieniężne zostaną przyznane w następujących wysokościach:

I nagroda – 100 tysięcy złotych,

II nagroda – 50 tysięcy złotych,

III nagroda – 25 tysięcy złotych.

Ogłoszenie Konkursu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 125753 – 2009, oraz na miejskiej stronie internetowej www.tarnow.pl. Tam też znajdziecie Państwo szczegóły.

Urząd Miasta Tarnowa gorąco zaprasza do udziału!


Info: Urząd Miasta Tarnowa

Komentarze...