Nowy punkt zbierania elektrośmieci w Tarnowie
access_time 2009-08-07 12:47:13
Wraz z początkiem sierpnia, w Tarnowie swoją działalność rozpoczął stały punkt zbierania elektrośmieci, który powstał we współpracy ElektroEko Organizacji Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego oraz Spółdzielnią Pracy Argo - Film. Od poniedziałku do piątku, mieszkańcy mogą bezpłatnie oddawać do punktu przy ul. Fabrycznej 7a wszelkie zużyte lub zepsute urządzenia elektryczne i elektroniczne, takie jak: sprzęt gospodarstwa domowego, sprzęt audiowizualny, komputerowy i oświetleniowy.

Godziny otwarcia punktu: Poniedziałek - piątek, godz. 07.00 – 15.30

Inicjatorem i organizatorem tej formy zbierania elektrośmieci jest organizacja odzysku ElektroEko, która organizuje i finansuje na terenie całego kraju proces zbierania i przetwarzania zebranych elektrośmieci. Punkt zbierania elektrośmieci w Tarnowie działa jako firmowany przez ElektroEko i spełnia odpowiednie wymogi techniczne. Obsługiwany jest przez Spółdzielnię Pracy Argo – Film.

Pozbywanie się elektrośmieci zgodnie z prawem

Zgodnie z Ustawą o Zużytym Sprzęcie Elektrycznym i Elektronicznym (z 29 lipca 2005 r.), zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne działające kiedyś na prąd lub na baterie klasyfikowane są jako odpady niebezpieczne, przeznaczone do recyklingu. Są to tzw. elektrośmieci, których nie wolno wyrzucać do śmietnika ponieważ zawierają w swoich mechanizmach szkodliwe substancje. Za wyrzucenie zużytych urządzeń do śmietnika grozi kara grzywny do 5 tys. złotych. O zakazie wyrzucania informuje znak przekreślonego kontenera na śmieci zamieszczony na urządzeniach elektrycznych i elektronicznych.

Elektrośmieci wyrzucone do śmietnika lub porzucone na łonie przyrody, bezpośrednio zanieczyszczają środowisko stwarzając tym samym zagrożenie dla zdrowia ludzi. Szkodliwe i trujące substancje (np. freon w układzie chłodzącym i w piance izolacyjnej obudowy lodówek, rtęć w świetlówkach i kineskopach), po wydostaniu się ze źle zagospodarowanych lub zdemontowanych zużytych urządzeń, łatwo przenikają z deszczem do gleby i wód gruntowych. W konsekwencji, niewłaściwe pozbywanie się zużytych sprzętów może być w przyszłości przyczyną poważnych problemów zdrowotnych u ludzi i zwierząt.

Po nowelizacji ustawy o ZSEE (z 21 listopada 2008 r.), elektrośmieci pochodzące z gospodarstwa domowego można oddać bezpłatnie do:

- do gminnego punktu zbierania w nieograniczonej ilości. Baza adresów punktów zbierania w całej Polsce zamieszczona jest na stronie www.elektrosmieci.pl. Dostępna jest również bezpłatna infolinia 0 800 000 080 (czynna od poniedziałku do soboty w godz. 9 – 17),
- do sklepu w przypadku dokonywania zakupu nowego sprzętu, tego samego rodzaju, w myśl zasady stary za nowy, bez względu na markę,
- do punktu serwisowego gdy naprawa urządzenia nie jest możliwa. Serwisant może jednak odmówić przyjęcia elektrośmieci, gdy klient przyniesie sprzęt z zamiarem pozbycia się go a nie naprawy, oraz gdy stare urządzenie stanowi zagrożenie dla zdrowia lub życia pracowników serwisu,
- do punktu skupu złomu, który jest zarejestrowany w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska i ma pozwolenie na zbieranie zużytego sprzętu. Za brak rejestracji w GIOŚ i nielegalną działalność wyznaczono karę od 5 tys. do 500 tys. zł.

Zużyty sprzęt oddawany do punktów zbierania powinien być kompletny. Nie powinno się samodzielnie rozbierać zużytych urządzeń, ponieważ demontaż musi być przeprowadzony w bezpiecznych warunkach. Za nielegalny demontaż poza wyspecjalizowanym zakładem przetwarzania grozi kara od 2 do 100 tys. zł, zarówno dla firm jak i osób fizycznych.

Recykling elektrośmieci

Zużyty sprzęt oświetleniowy, RTV, AGD, a także IT przekazany do przetworzenia, poddawany jest demontażowi, a pozyskane z niego surowce do odzysku i recyklingu. Selektywna zbiórka oraz unieszkodliwienie niebezpiecznych substancji i pierwiastków w wyspecjalizowanych zakładach przetwarzania, chroni środowisko przed skażeniem. Natomiast wykorzystanie odzyskanych surowców do produkcji nowych urządzeń, zdecydowanie zmniejsza stopień wykorzystania zasobów naturalnych oraz przyczynia się do obniżenia kosztów technologicznych.


Więcej informacji : www.elektroeko.pl

Komentarze...