Modernizacja boiska sportowego w Żabnie
access_time 2009-10-26 14:10:58
Będzie modernizacja boiska sportowego w Żabnie. To efekt dofinansowania, o które gmina Żabno wystąpiła do programu „Orlik Plus” na zadanie „Remont i modernizacja boiska sportowego z nawierzchnią naturalną wraz z zapleczem w miejscowości Żabno", w ramach programu Orlik Plus.

Przypominamy, że gmina Żabno jest beneficjentem programu „Orlik 2012”, z którego funduszy powstał kompleks boisk sportowych przy gimnazjum i szkole podstawowej w Żabnie. Tym razem samorządowcy postarali się o pieniądze z nowego programu „Orlik Plus”, który współfinansowany jest z budżetu Województwa Małopolskiego, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z pieniędzy inwestora, w tym wypadku gminy Żabno.

Projekt zakłada zmodernizowanie ogrodzenia obiektu piłkarskiego, trwałe ogrodzenie boiska od widowni, modernizację parkingu, a także renowację płyty boiska, modernizację oświetlenia i zakup urządzeń do utrzymywania terenów zielonych. Całkowity koszt projektowanych zmian wyniesie 488 344,93 zł. Dokładna kwota znana będzie dopiero po przetargu. Zostały natomiast zagwarantowane finanse z budżetu Województwa Małopolskiego i WFOŚiGW, które wyniosą odpowiednio 95 000 zł i 91 500 zł. Pozostała kwota zostanie pokryta z budżetu gminy.

Dodać należy, że gmina Żabno podjęła również starania o wprowadzenie w zapisach Urzędu Marszałkowskiego w zadaniach „Moje Boisko- Orlik 2012” na rok 2010 inwestycji polegającej na budowie kompleksu sportowego w Łęgu Tarnowskim.


Info: Gmina Żabno

Komentarze...