Kwesta w Dzień Wszystkich Świętych
access_time 2009-10-29 16:44:37
W tym roku kwesta odbędzie się po raz siedemnasty. Pieniądze będą zbierane w dniach 31 października (sobota) i 1 listopada (niedziela, Wszystkich Świętych) w godz. 8.30-18.30. Kwestują członkowie, osoby towarzyszące, sympatycy. Komitet Opieki nad Starym Cmentarzem spodziewa się ok. 30 kwestarzy.

Lista kwestujących jest nadal otwarta. Do najwytrwalszych kwestarzy należą: Zofia Hosaja, Anna Bułdys, Urszula Hajek, Barbara Sypek, Genowefa Krerowicz, Danuta Mazur, Dariusz Januś, Robert Moździerz, Tadeusz Mędzelewski Tadeusz Trzos, Ryszard Lis, Józef Bossowski, Piotr Baszczyński, Tadeusz Sypek, Antoni Sypek, Robert Moździerz, Stanisław Olszówka, Włodzimierz Łabno, Zdzisław Kostrzewski, Janusz Cieśla, Ryszard Żądło, Mariusz Szaforz.

23 października w kościele oo. Bernardynów odbyła się tradycyjna Msza św. za dusze zmarłych w ostatnich latach kwestarzy: Jana Preissa, Piotra Drobieckiego, Wiesława Koziola, honorowych prezesów Komitetu Opieki nad Starym Cmentarzem.

Ogółem w latach 1994-2008 zebrano podczas kwest ponad 100 tys. zł. za które uratowano 32 najcenniejszych nagrobków. Wśród kwestujących corocznie są: nauczyciele, dziennikarze, lekarze, urzędnicy, rzemieślnicy, studenci, radni, politycy samorządowi, aktorzy, artyści, ludzie wolnych zawodów. Od wielu lat ofiarodawcom wręczane są symboliczne pamiątki. W tym roku będą to kalendarze z logo Komitetu, wykonane przez Firmę „GAMA” p. Ewy Filipów. Organizację kwest od lat wspierają darczyńcy, do szczególnie ofiarnych należą: Dom Pogrzebowy B.B. Steinhoff, Firma Tarnawa, Kwiaciarnia Agawa.

Podczas kwesty można będzie nabyć pierwszy kolorowy przewodnik po Starym Cmentarzu pt. Alejami Starego Cmentarza autorstwa Antoniego Sypka.

Podczas ubiegłorocznej kwesty zebrano 23 tys. zł., co było rekordowym wynikiem. Właśnie zakończyły się prace konserwatorskie przy 3 nagrobkach, wytypowanych przez KOnSC do konserwacji. Dwa z nich znajdują się w kwaterze XIV, po prawej stronie alei głównej, za kaplicą xx Sanguszków. Ich stan był katastrofalny. Nie wiadomo kogo prochy kryją, nie zachowały się na nich epitafijne tablice. Pochodzą z połowy XIX w. Symbolika tych nagrobków wskazuje, że nagrobek z „hełmem i mieczami” należał do wysokiej rangi oficera armii austriackiej. Nagrobek z herbem nieznanym w heraldyce polskiej wskazuje, że należał do arystokraty z krajów monarchii Habsburgów. Trzeci nagrobek poddany konserwacji mieści się w Kwaterze Powstańczej (V) i kryje prochy powstańca styczniowego Alfreda Ludwika Jana Le Riche Coligny de Saint Paul zm. w Tarnowie w 1866 r.

Koszt renowacji trzech nagrobków wyniósł 25 tys. zł. Konserwację przeprowadziła pracownia Barbary Dworaczyńska. Podczas zbliżającej się kwesty 2009, nagrobki te, podobnie jak 29 nagrobków, które zostały uratowane dzięki pieniądzom zebranym przez kwestarzy Komitetu Opieki nad Starym Cmentarzem w ciągu ostatnich 16 lat, będą specjalnie oznakowane i w ten sposób pokazane tarnowianom.

Od kilku lat w Dzień Wszystkich Świętych oraz w Zaduszki odnowione przez Komitet Opieku nad Starym Cmentarzem nagrobki oznaczone są specjalnymi, wysokimi stojakami, na których znajduje się tablica z datą kwesty, ozdobiona szarfą w barwach narodowych i miejscem na znicz.

Więcej informacji na www.starycmentarz.pl.


Info: Komitet Opieki nad Starym Cmentarzem

Komentarze...