Harcerskie odznaczenia
access_time 2009-12-21 18:58:25
W dniu 17 grudnia br. podczas Sesji Rady Miejskiej miała miejsce nie codzienna harcerska uroczystość. Instruktorzy Hufca Tarnów ZHP im. gen. Józefa Bema oraz osoby spoza ZHP, które wspierały tarnowskich harcerzy w 2009 roku otrzymały odznaczenia i wyróżnienia za swoją pracę na rzecz wychowania dzieci i młodzieży.

Instruktorzy Hufca Tarnów ZHP im. gen. Józefa Bema otrzymali z rąk harcmistrza Andrzeja Żugaja, Komendanta Chorągwi Krakowskiej, Krzyże "Za Zasługi dla ZHP":

- hm. Leszek Ignasik - Krzyż Złoty,
- hm. Jerzy Gacoń - Krzyż Srebrny,
- hm. Maksym Pękosz - Krzyż Brązowy,
- phm. Katarzyna Mróz - Krzyż Brązowy,
- phm. Agnieszka Wójcik - Krzyż Brązowy,
- phm. Paweł Kozioł - Krzyż Brązowy.

- Jest to dla nas szczególne wyróżnienie za pracę wychowawczą na rzecz dzieci i młodzieży - mówi komendant Hufca Tarnów ZHP, harcmistrz Maksym Pękosz - wyróżnienie tym najwyższym w ZHP odznaczeniem jest dowodem na wysoką ocenę naszej wieloletniej pracy instruktorskiej z harcerzami w Hufcu Tarnów, dokonaną przez Przewodniczącego Związku Harcerstwa Polskiego.

Podczas tej uroczystości Komendant Chorągwi Krakowskiej, harcmistrz Andrzej Żugaj wręczył osobom spoza ZHP, które w 2009 roku wspierały tarnowskich harcerzy Srebrne Honorowe Odznaki Przyjaciół Harcerstwa.

Odznaki te zostały przyznane:

- Ksiądzu Czesławowi Hausowi – Proboszczowi Parafii Miłosierdzia Bożego w Tarnowie,
- Panu Witoldowi Starakiewiczowi – Wiceprezesowi Zarządu ABM SOLID S.A.,
- Panu Mieczysławowi Tarapacie - Wiceprezesowi Zarządu ABM SOLID S.A.,
- Panu Andrzejowi Szpunarowi – Zastępcy Dyrektora Muzeum Okręgowego w Tarnowie,
- Panu Marcinowi Golcowi - Właścicielowi Agencji Marketingowej Creatiff.

Ponadto Srebrną Honorową Odznaką Przyjaciół Harcerstwa zostało wyróżnione Stowarzyszenie „Rozwój Wsi Przybysławice i Pasieka Otfinowska”

- Istnienie i sprawne działanie Hufca Tarnów Związku Harcerstwa Polskiego, nie byłoby możliwe bez wsparcia i pomocy osób spoza ZHP - mówi komendant Hufca Tarnów, harcmistrz Maksym Pękosz - dlatego staramy się choćby w tak symboliczny sposób dziękować tym, dzięki którym nasza praca wychowawcza na rzecz dzieci i młodzieży jest możliwa.

Związek Harcerstwa Polskiego jest największą, skupiającą wolontariuszy organizacją wychowawczą dzieci i młodzieży, działającą w Polsce zrzeszającą ok. 120 tys. zuchów, harcerzy, instruktorów i seniorów. W 2010 roku Związek Harcerstwa Polskiego będzie obchodzić 100lecie harcerstwa na ziemiach polskich.


Info: Komenda Hufca ZHP im. gen. Józefa Bema w Tarnowie

Komentarze...