Ulice Konarskiego i Gumniska zamknięte od 27 marca
access_time 2010-03-26 15:20:34
Jak informuje grupa Tarnów Spółki STRABAG, w związku z kontynuacją zadania „Budowa połączenia autostrady A-4 z drogą wojewódzką nr 977 w Tarnowie” od dnia 27 marca 2010 r. (sobota, godz. 15.00) nastąpią duże utrudnienia w przejeździe ulicami Konarskiego, Gumniską i Dąbrowskiego. Planowane jest zamknięcie ulicy Konarskiego od ulicy Sądowej, ulicy Gumniskiej do ulicy Mostowej i ulicy Dąbrowskiego od ulicy Urwanej spowodowane zaawansowaniem robót związanych z modernizacją skrzyżowań tych ulic. Prezentujemy oficjalne mapki objazdów, które zostaną wprowadzone w związku z remontem.

Objazd zamkniętego odcinka kierowany będzie ulicami: Mostową, Nadbrzeżną Górną, Dąbrowskiego i drogą technologiczną tymczasowo utwardzoną i przystosowaną do przejazdu z jej włączeniem do ulicy Konarskiego w rejonie ulicy Sądowej. Od ulicy Konarskiego w kierunku ulicy Gumniskiej ruch odbywał się będzie tą samą trasą.

W związku z zamknięciem ulicy Dąbrowskiego na odcinku od ulicy Urwanej do planowanej drogi technologicznej nastąpią również utrudnienia w przejeździe od i do centrum miasta z kierunku ulicy Tuchowskiej, węzła „Tuchowska” drogi krajowej nr 4 i drogi wojewódzkiej nr 977, gdyż można będzie przejechać tylko przez ulicę Tuchowską z włączeniem do Konarskiego i Narutowicza.

Biuro Miejskiego Inżyniera Ruchu uprzejmie informuje, że zmianie uległy terminy rzeczywistego zamknięcia tego skrzyżowania. Rozpoczęcie robót związanych z przebudową sieci uzbrojenia podziemnego i wymagających całkowitego wyłączenia z ruchu nastąpi w dniu 27 marca 2010 r. po godzinie 15.00. Przewidywany czas zakończenia robót drogowych i przywrócenia do ruchu planowany jest na koniec lipca 2010 r.

Obecnie prowadzone są tam roboty związane z poprawą odwodnienia drogi i występują utrudnienia w przejeździe ale ruch jest utrzymany, przy czym okresowo mogą nastąpić jego zamknięcia.

Utrudnienia w ruchu na przebudowywanych odcinkach ulic to koszty niezbędne dla usprawnienia ruchu w przyszłości.

Objazd 1 (pobierz w pliku PDF)Objazd 2 - samochody ciężarowe powyżej 5t (pobierz w pliku PDF)


Info: Urząd Miasta Tarnowa

Komentarze...