Powiat tarnowski będzie realizował program PFRON
access_time 2010-01-21 12:52:23
Powiat tarnowski będzie realizował program wyrównywania różnic między regionami. W jego ramach Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będzie przekazywał środki na rehabilitację osób niepełnosprawnych.

Środki będą przeznaczane m.in. na:

- likwidację barier w placówkach edukacyjnych i zakładach opieki zdrowotnej, w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania,
- likwidację barier transportowych,
- na dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach samorządów powiatowych dotyczących infrastruktury służącej edukacji osób niepełnosprawnych a realizowanych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych.

Wnioski mogą składać m.in. zakłady opieki zdrowotnej, gminy dla swoich placówek edukacyjnych zamierzające zlikwidować bariery architektoniczne, gminy zamierzające zorganizować przewóz niepełnosprawnych, organizacje pozarządowe prowadzące działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

Wnioski można składać w Starostwie Powiatowym w Tarnowie do 26 lutego br.
Druki będą dostępne na stronie internetowej: www.powiat.tarnow.pl


Info: Starostwo Powiatowe w Tarnowie

Komentarze...