Bezpieczne wakacje - działania tarnowskiej policji
access_time 2010-06-23 13:23:00
Zapewnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży oraz odwiedzających nasze miasto i powiat turystów - to najważniejsze zadania tarnowskiej Policji na rozpoczynający się właśnie sezon urlopowy. Wraz z końcem roku szkolnego rusza policyjna akcja „Bezpieczne wakacje”, która potrwa do 31 sierpnia. Do tych corocznych działań policjanci przygotowują się niezwykle starannie współpracując z podmiotami poza policyjnymi m.in. lokalnym samorządem, Delegaturą Kuratorium Oświaty w Tarnowie, Strażą Miejską, Państwową Strażą Rybacką, SOK i WOPR.

Wakacje to czas relaksu i swobody, ale także okres dodatkowych zagrożeń i niebezpieczeństw, podczas którego dochodzi do zwiększonej liczby zdarzeń drogowych z udziałem dzieci, utonięć i wielu innych. Miejmy świadomość, że wiele dzieci spędzi okres wakacyjny w domu, a nadmiar wolnego czasu połączony z brawurą i nie zawsze odpowiednią opieką ze strony dorosłych sprzyja niestety nieszczęśliwym zdarzeniom.

Chcąc zminimalizować liczbę negatywnych zdarzeń z udziałem nieletnich tarnowscy policjanci, jeszcze w okresie trwania roku szkolnego, podejmują działania zapobiegawcze. Profilaktycy z Zespołu do spraw Nieletnich i Patologii KMP w Tarnowie wraz z dzielnicowymi odwiedzają tarnowskie szkoły podstawowe i gimnazja przekazując najmłodszym wiedzę na temat bezpiecznego zachowania podczas wypoczynku w domu, nad wodą, bezpiecznego poruszania się po drogach, prawidłowego zachowania w stosunku do nieznajomych. Takie spotkania będą kontynuowane latem w miejscach zorganizowanego wypoczynku - koloniach i półkoloniach, obozach i oazach.

„Bezpieczne wakacje” to duża aktywność policyjnych służb w terenie. -Będziemy w miejscach rekreacji i wszędzie tam, gdzie gromadzą się młodzi ludzie. Zwiększona liczba patroli pojawi się na osiedlach, parkach, zieleńcach, w rejonie lokali rozrywkowych. Więcej niż zwykle pojawiać się także ich będzie w miejscach masowej komunikacji - na dworcach kolejowych i autobusowych. Baczną uwagę zwrócimy na placówki oferujące do sprzedaży używki, by nie dochodziło do ich sprzedaży osobom nieletnim. - zapowiadają funkcjonariusze. Duży nacisk położony zostanie na problem narkotyków – szczególnie na osoby posiadające i dystrybuujące środki odurzające.

Działaniami patrolowymi objęte zostaną znajdujące się na naszym terenie akweny wodne - wyrobiska żwirowe oraz rzeki Biała i Dunajec. Policja będzie sprawdzać czy wypoczywające tam osoby nie stwarzają zagrożenia dla samych siebie i innych, a dzieci mają zapewnioną należytą opiekę.

Funkcjonariusze dbać również będą o spokojny przebieg organizowanych w sezonie letnim, na terenie miasta i powiatu imprez masowych. W tym zakresie współpracujemy z Kuratorium Oświaty oraz tarnowskim magistratem.

„Bezpieczne wakacje” to również okres wytężonej pracy policjantów Wydziału Ruchu Drogowego. Więcej kontroli należy spodziewać się na głównych ciągach komunikacyjnych - drogach krajowych i wojewódzkich, zwłaszcza w dni weekendowe. Będzą eliminowani z dróg nietrzeźwi kierujący i osoby w sposób lekceważąco traktujące przepisy ruchu drogowego. Drogówka zapowiada także zwiększona liczbę kontroli na trasach autobusów.

Policjanci w sposób szczególny będą przyglądać się także zorganizowanym przewozom grup dzieci i młodzieży, a także ich podróży w pojazdach osobowych. Kontroli podlegać będzie stan techniczny pojazdów i trzeźwość kierujących. Działania będą intensyfikowane szczególnie w okresie rozpoczęcia i zakończenia wakacji oraz wymiany turnusów wypoczynkowych.

Stały punkt kontroli autobusów wyznaczony został na ul. Bandrowskiego w Tarnowie (rampa kolejowa).

Wszystkich rodziców i opiekunów zainteresowanych kontrolą autobusu przed wyjazdem z dziećmi w trasę, prosimy o zgłoszenie z wyprzedzeniem minimum jednego dnia. W zgłoszeniu pod numerem (14)628 22 25 lub (14) 633 01 39 należy podać dokładny czas odjazdu autobusu.


Info: KMP Tarnów

Komentarze...