Kolektory Słoneczne z 45% dopłatą
access_time 2010-06-29 08:48:47
17 czerwca 2010 r. Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie podpisał z sześcioma bankami umowy, uruchamiające program dopłat do kredytów bankowych na zakup i montaż kolektorów słonecznych osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym nie podłączonym do sieci ciepłowniczej.

Umowę o współpracy podpisały następujące banki:

- Bank Ochrony Środowiska S.A.
- Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.
- Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A.
- Krakowski Bank Spółdzielczy
- Mazowiecki Bank Regionalny S.A.
- Warszawski Bank Spółdzielczy.

Poprzez te banki NFOŚiGW proponuje 45% dopłaty do zakupu i montażu kolektorów słonecznych do ogrzewania wody użytkowej.  Program finansowy, którego uruchomienie zaplanowano na jesień tego roku, jest w trakcie końcowego opracowywania. Część banków rozpocznie go już w lipcu, natomiast wszystkie zadeklarowały w swojej ofercie gotowe kredyty na kolektory słoneczne w sierpniu 2010 roku.  Oznacza to, że kredyty z dopłatami będą dostępne w 4,5 tys. placówek bankowych na terenie całego kraju.

Dopłaty będą udzielane do kredytów zarówno na zakup i montaż kolektorów słonecznych jak i aparatury niezbędnej do ich prawidłowego funkcjonowania. Inwestorzy mogą zatem liczyć na dofinansowanie kosztów zakupu kolektora słonecznego, nowego zasobnika wodnego, automatyki, aparatury pomiarowej i instalacji, ciepłomierza oraz montażu zestawu. Jednostkowy koszt kwalifikowany przedsięwzięcia nie może przekroczyć 2.500 zł/m2 powierzchni całkowitej kolektora.

Kto może starać się o dopłatę?

O dopłaty mogą starać się osoby fizyczne posiadające prawo do dysponowania jednorodzinnym albo wielorodzinnym budynkiem mieszkalnym, któremu służyć mają zakupione kolektory słoneczne, lub wspólnoty mieszkaniowe instalujące kolektory słoneczne na własnych budynkach wielolokalowych (wielorodzinnych), z wyłączeniem odbiorców ciepłej wody użytkowej lub centralnego ogrzewania z miejskiej sieci cieplnej.

Jak uzyskać dopłatę?

Zainteresowane osoby składają wniosek o dotację Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wraz z wnioskiem o kredyt. Wnioski rozpatrywane są przez Bank, który ma zawartą umowę o współpracy z NFOŚiGW. Formularze wniosków będą wkrótce dostępne w placówkach tych Banków. Po podpisaniu umowy kredytu i zrealizowaniu przedsięwzięcia, Kredytobiorca występuje do Banku o wypłacenie dotacji poprzez złożenie protokołu ostatecznego odbioru przedsięwzięcia oraz innych dokumentów określonych w umowie kredytu. Spłata części kapitału kredytu następuje poprzez przekazanie dotacji przez NFOŚiGW na podstawie wystąpienia Banku potwierdzającego zrealizowanie przedsięwzięcia. Przedsięwzięcie nie może być zakończone przed zawarciem umowy kredytu.

Więcej szczegółów na ten temat będzie można uzyskać już wkrótce w siedzibach współpracujących Banków. Pomocą służą również pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Tarnowa.


Info: Urząd Miasta Tarnowa

Komentarze...