Dom Pomocy Społecznej w Rzuchowej będzie przebudowany
access_time 2010-07-01 12:46:14
Dom Pomocy Społecznej w Rzuchowej zostanie zaadaptowany na pierwszą w powiecie tarnowskim placówkę opiekuńczo-wychowawczą dla dzieci. Będzie to możliwe dzięki 665 tys. zł dotacji z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Powiat tarnowski dołoży blisko 300 tys. zł. Umowę w tej sprawie podpisali we czwartek, 1 lipca, wicemarszałek województwa małopolskiego Roman Ciepiela i wicestarosta Mirosław Banach w Starostwie Powiatowym w Tarnowie.

- Podpisujemy dzisiaj umowę na dofinansowanie projektu, który jest jednym z najlepszych projektów złożonych w tym konkursie – powiedział wicemarszałek Roman Ciepiela. Wicestarosta tarnowski Mirosław Banach podkreśla, że brakowało w powiecie takiej placówki. – Dotąd dzieci trafiały do domów dziecka położonych w różnych miejscach Polski. W Rzuchowej istnieje odpowiedni do takich potrzeb budynek - obecnie mieści się w nim Dom Pomocy Społecznej – podkreśla M. Banach. Wicestarosta tarnowski dodaje, że likwidacja DPS nie wpłynie negatywnie na zabezpieczenie opieki nad osobami chorymi i starszymi, gdyż w naszym regionie istnieją podobne takie placówki

Całkowita wartość projektu wynosi 949 980 zł, a jego realizacja zostanie zakończona pod koniec września 2011 roku. W ramach dofinansowanego projektu planowana jest przebudowa obiektu, budowa dźwigu osobowego umożliwiającego komunikację między piętrami, adaptacja poddaszy na cele użytkowe. Przebudowane zostaną instalacje wewnętrzne, c.o. wraz z kotłownią, wodno-kanalizacyjna, gazowa i elektryczna. Remont uzupełni malowanie, cyklinowanie oraz doposażenie pokoi na potrzeby dzieci. Zaplanowano również pokój gościnny z węzłem sanitarnym. Obiekt będzie wyposażony też w pomieszczenie do zajęć terapeutyczno-sportowych.

Placówka w Rzuchowej zapewni potrzebującym dzieciom opiekę całodobową, doprowadzi do stworzenia im warunków kształcenia i wyrównywania opóźnień szkolnych i rozwojowych. Znajdzie się w nim miejsce na zajęcia wychowawcze, korekcyjne, kompensacyjne, logopedyczne, terapeutyczne oraz na rehabilitację i zajęcia specjalistyczne dla dzieci niepełnosprawnych. Placówka będzie współpracowała z rodzinami dzieci w celu umożliwienia im powrotu do rodziny naturalnej – przyjmie około trzydzieścioro dzieci. Aby placówka opiekuńczo-wychowawcza dla dzieci w Rzuchowej mogla działać prawidłowo, trzeba będzie w niej zatrudnić 22 osoby, w tym 12 wychowawców, psychologa, terapeutę, specjalistę pracy socjalnej, pracowników obsługi i administracji.


Info: Starostwo Powiatowe w Tarnowie

Komentarze...