„Wzorcowy Urząd w Małopolsce” ponownie dla Tarnowa
access_time 2010-07-03 10:04:34
Podobnie jak przed dwoma laty, Tarnów – tym razem ex aequo z Urzędem Miasta Krakowa - został zwycięzcą w tegorocznej edycji konkursu „Wzorcowy Urząd w Małopolsce”. To kolejna, po przyznaniu Tarnowowi godła Teraz Polska oraz Flagi Honorowej Rady Europy, nagroda wyróżniająca działania tarnowskiego samorządu.

W konkursie pod Patronatem Honorowym Marszałka Województwa Małopolskiego Marka Nawary miasto Tarnów zgłosiło swój udział w kategorii „Budowa i rozwój społeczeństwa informacyjnego, w tym rozwój e-administracji”. Kapituła konkursu doceniła wdrożony przez Urząd Miasta System Wspomagania Zarządzania Edukacją EduNet. Tarnów, jako pierwsze miasto w Polsce, w pełni wdrożył tak zaawansowany i innowacyjny na skalę europejską system zarządzania oświatą. EduNet pozwala na wyeliminowanie obiegu tradycyjnych, papierowych dokumentów między szkołami i Urzędem Miasta Tarnowa, a także na planowanie i monitorowanie wydatków oświatowych oraz zarządzanie zasobami edukacji. Projekt ten usprawnił też proces komunikacji między nauczycielami, uczniami i rodzicami, umożliwił przeprowadzanie elektronicznego naboru do szkół i ułatwił dostęp do informacji o edukacji w Tarnowie. EduNet to także moduł cyfrowego urzędu, dzięki któremu każdy petent może skorzystać z elektronicznej komunikacji i załatwić sprawę cyfrowo. Ponadto, poprzez utworzenie dwunastu Publicznych Punktów Dostępu do Internetu projekt EduNet przeciwdziała zjawisku „wykluczenia cyfrowego”.

Ideą konkursu „Wzorcowy Urząd w Małopolsce” jest promowanie innowacyjnych rozwiązań wdrażanych przez administrację publiczną, wpływających na doskonalenie jakości usług świadczonych na rzecz mieszkańców.


Info: Urząd Miasta Tarnowa

Komentarze...