Zostaw 1% w Ciepłym Mieście
access_time 2010-04-26 18:25:41
Prezydent Tarnowa, Ryszard Ścigała namawia mieszkańców do pozostawienia 1% podatku PIT w Tarnowie. Podczas spotkania w siedzibie Gemini Park Tarnów ogłosił publicznie, że przekaże swój 1% dla Stowarzyszenia "U Siemachy". Jestem przekonany, że to znakomity cel. To świetna placówka, realizująca z sukcesami swoją misję - mówi Szef Samorządu.

Czym jest Stowarzyszenie "U Siemachy"? To największe centrum charytatywne województw małopolskiego i świętokrzyskiego oraz aglomeracji śląskiej. Tarnowski ośrodek będzie jednym z najnowocześniejszych w Europie. Jest ponadto przykładem znakomitej współpracy pomiędzy biznesem, a organizacją pożytku publicznego, tzw. odpowiedzialnym biznesem (Gemini Holdings Sp. z o.o). Multimedialny ośrodek o charakterze edukacyjno - kulturalno - rekreacyjnym. Powierzchnia budynku to niemal 2000 m2. Wychowawcy posługują się nowoczesnymi, innowacyjnymi metodami wychowawczymi. Jedną z nich jest np. budowanie autorytetów wokół grup rówieśniczych. Efektem pracy placówki jest wzrost poziomu społecznego zaufania i odbudowa więzi międzyludzkich. We współpracy z administracją samorządową i niepublicznymi partnerami z kraju i zagranicy realizowane są projekty społeczne zorientowane na wspieranie środowisk młodzieżowych oraz szkolenie osób zajmujących się wychowaniem i pracą socjalną. Współdziałają z socjologami w celu monitorowania efektów pracy oraz zjawisk społecznych.

Przekazując 1% podatku rozwiązujemy nasze lokalne problemy i wspieramy lokalne inicjatywy - placówki opiekuńczo-wychowawcze, instytucje i inicjatywy kulturalne, programy zdrowotne i profilaktyczne, edukacje i wychowanie oraz wypoczynek dzieci i młodzieży, pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, osobom niepełnosprawnym, ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych, wolontariat, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, bezpieczeństwo, ekologie i ochronę środowiska, walkę z bezrobociem. Wykaz tarnowskich OPP można znaleźć na oficjalnym portalu miejskim www.tarnow.pl.

Stowarzyszenie "U Siemachy" zarejestrowano 14 maja 2004. Jest ono bezpośrednim kontynuatorem działalności powstałego w 1993 roku Centrum Młodzieży "U Siemachy". We wrześniu 2004 uzyskało status organizacji pożytku publicznego. Stowarzyszenie tworzy spójny system pracy z dziećmi i młodzieżą oraz ich rodzinami. Prowadzi specjalistyczne placówki opiekuńczo - wychowawcze wsparcia dziennego, całodobowe formy opieki zastępczej oraz kompleksową pomoc psychologiczną (Krakowski Instytut Psychoterapii). Stowarzyszenie jest także operatorem Centrum Rozwoju Com-Com Zone w Nowej Hucie (m. inn. kryta pływalnia, hala sportowa, siłownia). Bieżące funkcjonowanie placówek wzbogaca innowacyjnymi projektami społecznymi. Współtworzyło m.in. Ogród Doświadczeń w Krakowie.


Info: Urząd Miasta Tarnowa

Komentarze...