Tarnowskie służby na pomoc bezdomnym
access_time 2010-02-01 14:20:19
Ponad osiemdziesiąt miejsc, w których przebywają, lub mogą przebywać osoby bezdomne, odwiedzili tarnowscy strażnicy miejscy. Towarzyszyli im pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz policjanci. Działania prowadzono w odpowiedzi na polecenie Prezydenta Tarnowa w związku z panującymi w regionie niskimi temperaturami.

W szczegółowym raporcie liczbowym przedstawia się to następująco:

46 kontroli miejsc przebywania osób bezdomnych na podstawie informacji przekazanej przez MOPS,
35 interwencji zgłoszonych przez mieszkańców w stosunku do osób bezdomnych.

W wyniku tych działań, dwie osoby przewieziono do Domu dla Samotnych Mężczyzn przy ul. Prostopadłej w Tarnowie, blisko dwadzieścia, które znalazły się w okolicznościach zagrażających ich życiu i zdrowiu przewieziono do Izby Wytrzeźwień, w trzech przypadkach wezwano pogotowie ratunkowe, jedną osobę odwieziono do miejsca zamieszkania. W pozostałych przypadkach osoby pouczone o możliwości skorzystania z pomocy odmówiły jej – lecz nie przebywały w warunkach zagrażających życiu i zdrowiu.

Aktualnie w ramach interwencji i kontroli miejsc przebywania osób bezdomnych i potrzebujących pomocy, rozdawane są ulotki informujące o zlokalizowanych na terenie Tarnowa punktach, gdzie powinny się zgłaszać aby zjeść, ogrzać się, spędzić noc a także uzyskać pomoc materialną.


Info: Urząd Miasta Tarnowa

Komentarze...