Trwa walka z komarami
access_time 2010-06-09 19:42:35
Decyzją Prezydenta Miasta wszyscy biorący udział w akcji zapobiegania powodzi na terenie Tarnowa zostali objęci szczepieniami ochronnymi. Tarnów został objęty też działaniami mającymi na celu zmniejszenie populacji komarów, szczególnie dokuczliwych na terenach podmokłych.

Eksterminacja tych uciążliwych insektów, które w wyniku powodzi zyskały doskonałe, wilgotne miejsca lęgowe, odbywa się za pomocą ręcznych rozpylaczy. Dotychczas pracownicy z ręcznym sprzętem rozpylili środki owadobójcze m.in. w Parku Strzeleckim i w Parku Sanguszków, na Plantach Kolejowych, gdzie na podmokłych łąkach komary mają dobre warunki do rozmnażania. Dziś akcja prowadzona jest w kolejnej części Parku Strzeleckiego, nad Wątkiem, przy ul. Jagiellońskiej, na Piaskówce i w Mościcach – ul. Kwiatkowskiego, Park E. Kwiatkowskiego, las Soślina przy Czarnej Drodze.

Służby komunalne dokonują oprysków w godzinach porannych. Używane podczas akcji środki nie są szkodliwe dla ludzi, spowodują one natomiast większy komfort poruszania się po mieście. Akcja nie ma na razie wyznaczonego terminu końcowego. Będzie ona trwała póki będzie to potrzebne lub do wydania wszystkich potrzebnych na ten cel środków finansowych.


Info: Urząd Miasta Tarnowa

Komentarze...