„Czterdzieści tysięcy możliwości” do założenia własnego biznesu
access_time 2011-01-26 19:24:03
Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego realizuje projekt oferujący wsparcie doradcze, szkoleniowe i finansowe dla osób, które uległy powodzi lub osuwiskom w 2010 roku, a obecnie chcą założyć własną działalność gospodarczą. Najbliższe spotkanie informacyjne już w piątek 28 stycznia o godz. 9.00 w hotelu Tarnovia.


Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego realizuje projekt pod nazwą „Czterdzieści tysięcy możliwości”, współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Działanie 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia” na podstawie umowy o dofinansowanie realizacji projektu podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie.

Celem głównym projektu jest zwiększenie przedsiębiorczości w subregionie tarnowskim poprzez kompleksowe wsparcie – doradcze, szkoleniowe, finansowe – 45 osób, kobiet i mężczyzn z terenu powiatu dąbrowskiego, brzeskiego, bocheńskiego, tarnowskiego lub Miasta Tarnowa, którzy ulegli powodzi i/lub osuwiskom w 2010 r.

Realizacja projektu obejmuje: udzielenie wsparcia szkoleniowo-doradczego; przyznanie środków finansowych na rozwój działalności gospodarczej oraz finansowe i doradcze wsparcie pomostowe.

Rekrutacja do I edycji projektu „Czterdzieści tysięcy możliwości” będzie prowadzona w dniach od 3 do 16 lutego 2011 r. w Biurze Projektu przy ul. Wałowej 2/2 w Tarnowie.

Bezpłatne spotkania informacyjne na temat warunków uczestnictwa w projekcie, zakresu wsparcia oraz procesu rekrutacji, w tym wypełnienia dokumentacji rekrutacyjnej do projektu planowane są w dniach:

28 stycznia 2011r. w Tarnowie w Hotelu Tarnovia S.A. (ul. Kościuszki 10) o godzinie 9.00
31 stycznia 2011r. w Brzesku w Urzędzie Miejskim (ul. Głowackiego 51) o godzinie 9.00
31 stycznia w Bochni w Hotelu Sutoris (ul. Solna 2) o godzinie 14.00
02 lutego 2010r. w Dąbrowie Tarnowskiej w Dąbrowskim Domu Kultury (ul. Kościuszki 11) o godzinie 14.00.

Zapraszamy osoby zainteresowane spotkaniem informacyjnym do wpisania się na listę telefonicznie lub e-mail w Biurze Projektu Fundacji im. Hetmana Jana Tarnowskiego.


Szczegółowe informacje oraz kontakt w sprawie projektu:
Biuro Projektów Fundacji im. Hetmana Jana Tarnowskiego
ul. Wałowa 2/2 (I p.), 33-100 Tarnów
Tel./fax 14 656 38 98/99
e-mail: jolantamechla@gmail.com
http://www.fundacjatarnowskiego.plKomentarze...