Program wspólnotowy "Młodzież w Działaniu"
access_time 2010-07-23 11:32:26
Wydział Strategii UMT zachęca do korzystania z programu wspólnotowego „Młodzież w Działaniu”. „Młodzież w działaniu” to program Unii Europejskiej wspierający uczestnictwo w kształceniu pozaszkolnym, czyli w edukacji pozaformalnej. Jest skierowany przede wszystkim do młodych ludzi w wieku 13-30 lat oraz do osób pracujących z młodzieżą, dla których edukacja pozaformalna to wspaniała szansa indywidualnego rozwoju oraz zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych we współczesnym świecie.

Program umożliwia nawiązywanie kontaktów międzynarodowych i wymianę doświadczeń. Zachęca do podejmowania różnorakich działań na rzecz społeczności lokalnej, służących również indywidualnemu rozwojowi. Promuje ideę zjednoczonej Europy. O dofinansowanie mogą starać się również grupy nieformalne młodzieży.

Przystępne wymagania wobec ocenianych wniosków, atrakcyjne zasady finansowania, przede wszystkim brak skomplikowanych procedur i trudności, tak charakterystycznych dla większości programów europejskich, czynią program „Młodzież w Działaniu” jednym z najbardziej atrakcyjnych źródeł finansowania mobilności i inicjatyw młodzieży. Szczegółowe informacje na temat programu można uzyskać na stronie internetowej www.mlodziez.org.pl. Doskonałym źródłem informacji jest również strona www.eurodesk.pl. Pomocą w skonstruowaniu wniosku o dofinansowanie służą również pracownicy Wydziału Strategii. – mówi Grzegorz Gotfryd, Dyrektor Wydziału Strategii Urzędu Miasta.

W ramach poszczególnych działań programu możne realizować m.in. działania takie jak: spotkania młodzieży w wieku 13-25 lat z krajów europejskich w celu wzajemnego poznania, przedyskutowania interesujących tematów, zrealizowania wspólnych przedsięwzięć; lokalne działania młodych ludzi w wieku 18-30 lat, których głównym odbiorcą jest otaczająca, najbliższa społeczność; działania promujące uczestnictwo młodzieży w życiu obywatelskim na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym.

Wnioski o dofinansowanie można składać do Narodowej Agencji Programu Młodzież w Działaniu w 5 stałych terminach: 1 lutego, 1 kwietnia, 1 czerwca, 1 września i 1 listopada.


Info: Urząd Miasta Tarnowa

Komentarze...