Wypalanie traw zmorą tarnowskich strażaków
access_time 2011-03-31 15:50:17
Tarnowscy strażacy od 9 marca 2011 r. gaszą pożary traw i nie ma dnia służby aby taka interwencja nie została podjęta. Do tej pory ugaszono 39 pożarów traw na terenie miasta i powiatu tarnowskiego.


Wiosna dla strażaków to pora roku oznaczająca ciągłe gaszenie wypalanych traw.

W ciągu ostatnich lat strażacy odnotowali takie wiosenne dni, podczas których wyjeżdżali do pożaru traw i roślinności po kilka razy. Mimo corocznych apelów strażaków podkładanie ognia na łąkach, pastwiskach i nieużytkach jest dość częste. Zagrożenie, jakie stwarzają pożary traw nie zniechęcają do wątpliwego użyźniania gleby ogniem. Niegroźne, zdawałoby się wypalania suchej trawy na łące lub nieużytkach, bardzo szybko może wymknąć się z pod kontroli i być przyczyną groźnych pożarów obszarów leśnych i zabudowań w wyniku których ludzie tracą cały swój dobytek. Dlatego tarnowscy strażacy zwracają się do wszystkich mieszkańców z apelem o przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa w okresie wiosennym. Apelują o rozsądek i nie pozostawanie obojętnym na zauważone zagrożenie, zgłaszające je telefonicznie pod numer alarmowy 112 lub 998.

Za ponad 94% przyczyn powstania pożarów traw, łąk i nieużytków odpowiedzialny jest człowiek, nadal bowiem wśród wielu rolników panuje przekonanie, że wypalanie trawy spowoduje szybszy i bujniejszy odrost młodej trawy, a tym samym przyniesie korzyści ekonomiczne. Nic bardziej błędnego. Ziemia wyjaławia się, zahamowany zostaje bardzo pożyteczny, naturalny rozkład resztek roślinnych.

Wypalanie traw, łąk i nieużytków jest prawnie zabronione - określa to m.in. ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151 poz.1220 z późn. zm.), art. 124. „Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów”. Art. 131: „Kto...wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary…- podlega karze aresztu albo grzywny”.

Pożary nieużytków, z uwagi na ich charakter i zazwyczaj duże rozmiary, angażują znaczną liczbę sił i środków straży pożarnych. Każda interwencja to poważny wydatek finansowy. Strażacy zaangażowani w akcję gaszenia pożarów traw, łąk i nieużytków, w tym samym czasie mogą być potrzebni do ratowania życia i mienia ludzkiego w innym miejscu. Może się zdarzyć, że przez lekkomyślność innych nie dojadą z pomocą na czas tam, gdzie będą naprawdę potrzebni.

Komentarze...