Jutro ruszają prace na jeszcze jednym odcinku Krakowskiej
access_time 2011-07-25 15:15:58
Dzisiaj przedłużono zamknięcie ul. Krakowskiej od Wałowej do ulicy Bandrowskiego. Jutro (wtorek 26 lipca) planowane jest rozpoczęcie robót związanych z remontem nawierzchni ulicy Krakowskiej od ulicy Głównej do ulicy Czerwonej, do przejścia dla pieszych wraz z nawierzchniami mostu.
Od dnia 26 lipca 2011 r. planowane jest rozpoczęcie robót związanych z remontem nawierzchni ulicy Krakowskiej od ulicy Głównej do ulicy Czerwonej, do przejścia dla pieszych wraz z nawierzchniami mostu. Roboty w pierwszym okresie polegały będą na frezowaniu nawierzchni z zajęciem części jezdni. W późniejszym terminie planowane jest zamknięcie jednej jezdni i skierowanie ruchu na sąsiednią jezdnię, na której wprowadzony zostanie ruch dwukierunkowy. Po wykonaniu nowej nawierzchni nastąpi przełożenie ruchu i remont drugiej jezdni. W ramach robót wykonana będzie m.in. regulacja wysokości studni teletechnicznych w chodnikach oraz studni i krat ściekowych w jezdni. Nawierzchnie ciągów pieszo rowerowych wykonane będą z kostki betonowej bezfazowej. Wymienione zostaną również elementy stalowe dylatacji na moście. W związku z prowadzonym remontem przewidywane są bardzo duże utrudnienia w ruchu związane z ograniczeniem przepustowości tej ulicy. W ramach zadania pn. "Remont dróg gminnych i powiatowych w Tarnowie – ETAP I" wykonywane będą w najbliższym czasie także:
 1. Remont nawierzchni ulicy Narutowicza na odcinku od ulicy Limanowskiego do ulicy Wita Stwosza.
 2. Wykonanie nawierzchni bitumicznej na ulicy Niskiej od strony ulicy Śląskiej.
 3. Remont nawierzchni ulicy Jarej na odcinku od ulicy Braci Saków do wjazdu do Gospodarstwa.
 4. Remont nawierzchni ulicy Jaracza
  • Odcinek I: od ulicy Krzyskiej do ulicy Ćwiklińskiej wraz ze skrzyżowaniem
  • Odcinek II: od ulicy Solskiego wraz ze skrzyżowaniem do ulicy Nowodąbrowskiej
 5. Remont nawierzchni ulicy Przemysłowej na odcinku od Firmy AMPLI.
 6. Remont nawierzchni ulicy Kołłątaja do bloku nr 13.
 7. Remont nawierzchni ulicy na Osiedlu Legionów od budynku nr 8 do budynku nr 12 z miejscami postojowymi i skrzyżowaniami.
 8. Remont nawierzchni ulicy Braci Saków do granicy miasta.
 9. Remont nawierzchni ulicy Sienkiewicza na odcinku od ulicy Zacisznej do ulicy Zbylitowskiej.
 10. Remont nawierzchni ulicy Pułaskiego 91a (boczna).
 11. Remont nawierzchni ulicy Norwida
  • Odcinek I: od ulicy Czarna Droga do ulicy Sienkiewicza za skrzyżowanie
  • Odcinek II: od ulicy Sienkiewicza do ulicy Czerwonej
 12. Remont nawierzchni ulicy Bitwy o Wał Pomorski od ulicy Wojska Polskiego do ulicy Słonecznej.
Zobacz także: Krakowska zamknięta do ul. Bandrowskiego (ZOBACZ OBJAZDY)
Komentarze...