Konsorcjum do projektów naukowo-badawczych
access_time 2011-09-21 16:09:57
W Tarnowie powstaje konsorcjum edukacyjno-przemysłowo-naukowe – INFO-TECH-MED., którego głównym celem jest inicjowanie i realizacja projektów innowacyjnych oraz naukowo-badawczych.
Sygnatariuszami umowy podpisanej w Urzędzie Miasta, są Zakłady Azotowe S.A., Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Tarnowski Klaster Przemysłowy, Stowarzyszenie Miasta w Internecie, Klaster Medycyna Polska oraz spółka partnerska "Adwokaci". INFO-TECH-MED ma działać na rzecz zwiększenia zainteresowania lokowaniem w Tarnowie i regionie inwestycji nowoczesnych technologicznie, dbać o transfer nowoczesnych technologii do działających tu już przedsiębiorstw i zapewnienie wzrostu ich efektywności, tworzyć zaplecze kadr dla gospodarki i samorządu. Umowa zakłada współpracę członków konsorcjum w tworzeniu warunków dla realizacji inwestycji w służbie zdrowia, edukacji, turystyce, administracji i przemyśle chemicznym. Jego celem jest również promocja Tarnowa, jako miasta stawiającego na rozwój "wysokich technologii". Inicjatorzy konsorcjum zakładają utworzenie w Tarnowie Parku Naukowo-Technologicznego, który zapewni infrastrukturę konieczną dla rozwoju innowacji i współpracy z wyższymi uczelniami regionu oraz Centrum Innowacji i Szkoleń – niezbędnego do prowadzenia działalności edukacyjnej. Konsorcjum ma być dobrowolnym partnerstwem instytucji publicznych i edukacyjnych, przedsiębiorstw i organizacji pozarządowych działającym na rzecz realizacji zapisów Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego oraz lokalnych strategii Tarnowa i subregionu. Info: Urząd Miasta Tarnowa
Komentarze...