Nowy sprzęt multimedialny na wyposażeniu tarnowskiej policji (FOTO)
access_time 2011-09-23 12:18:04
Po raz kolejny tarnowska policja może liczyć na wsparcie finansowe lokalnych władz samorządowych. Do komisariatu Tarnów-Centrum trafił właśnie ufundowany przez Gminę Tarnów nowy sprzęt multimedialny.
Ekran elektryczny o wymiarach 300/300 cm, dobrej klasy projektor i notebook z osprzętem, o łącznej wartości 5450 złotych został przekazany w dniu dzisiejszym przez Wójta Gminy Tarnów Grzegorza Kozioła na ręce kom. Jana Pytki, komendanta największego w mieście komisariatu - Tarnów-Centrum. Przekazując zakupiony przez Gminę sprzęt Wójt podkreślił dobrą pracę tarnowskiej policjantów na rzecz lokalnej społeczności, deklarując dalszą pomoc i wsparcie dla naszych służb. Nowy sprzęt zainstalowany zostanie w świetlicy budynku przy ul. Narutowicza tuż po zakończeniu jej modernizacji. Wykorzystany będzie do przeprowadzania multimedialnych odpraw policjantów pełniących służby patrolowe na terenie Tarnowa. Ten sposób odprawiania służb jest pewnym novum w pracy policji. - Sprzęt jaki dziś otrzymaliśmy znacznie ułatwi nam pracę – mówił komendant obdarowanego komisariatu. Będziemy z niego korzystać na co dzień, nie tylko odprawiając patrole prewencji i służby kryminalne do pracy w mieście, ale również podczas narad służbowych i szkoleń naszych policjantów. Zadowolenia z nowego sprzętu nie krył także biorący udział w uroczystości Komendant Miejski Policji w Tarnowie insp. Zbigniew Ostrowski, który podkreślał rolę władz samorządowych w finansowym wspieraniu tarnowskiej policji. - Od dawna władze miasta i powiatu przekazują środki finansowe, które wykorzystujemy na zakup nowego sprzętu i remonty naszych obiektów – powiedział komendant miejski. Przypomnijmy, że tylko w tym roku Komenda Miejska Policji otrzymała z Urzędu Miasta Tarnowa i Starostwa Powiatowego w Tarnowie łącznie 65 tysięcy złotych z przeznaczeniem na remont budynku komendy przy ul. Traugutta. Natomiast przekazane ostatnio w ramach funduszu wsparcie policji złotych przez Urząd Miasta Tarnowa, Starostwo Powiatowe oraz Gminę Skrzyszów 120 tysięcy złotych pozwoli na współfinansowany zakup jeszcze przed końcem roku, 4 nowych samochodów dla służb kryminalnych.
Komentarze...