Głosowanie w dowolnym lokalu wyborczym
access_time 2011-10-04 17:07:32
Na listach wyborczych w swoim okręgu nie znalazłeś odpowiednich kandydatów lub komitetów wyborczych? Zagłosuj w innym okręgu! To ostatnie dni na pobranie zaświadczenia o prawie do głosowania. Koalicja Masz Głos, Masz Wybór przypomina o ważnych datach przed wyborami parlamentarnymi.
Jeszcze tylko do 7 października można pobrać zaświadczenie o prawie do głosowania, upoważniające do głosowania w dowolnym lokalu wyborczym, w kraju i za granicą. Zaświadczenie należy pobrać w urzędzie gminy w miejscu zameldowania. Wniosek w tej sprawie można złożyć pisemnie, faksem lub w formie elektronicznej. Zaświadczenia nie trzeba odbierać samodzielnie. Może to zrobić osoba upoważniona. Pełnomocnictwo powinno zawierać takie dane jak: imię i nazwisko, numer dowodu, PESEL, adres zamieszkania zarówno osoby upoważniającej jak i upoważnionej. Obywatele, którzy podczas wyborów parlamentarnych będą przebywać za granicą, do 6 października mogą dopisać się do spisu wyborców u właściwego konsula. Zamiar głosowania w lokalu wyborczym za granicą może być zgłoszony ustnie, pisemnie, faksem lub w formie elektronicznej (ewybory.msz.gov.pl). Zgłoszenie powinno zawierać nazwisko i imiona, imię ojca, datę urodzenia, numer PESEL, oznaczenie miejsca pobytu wyborcy za granicą, numer ważnego polskiego paszportu, a także miejsce i datę jego wydania oraz miejsce wpisania wyborcy do rejestru wyborców. Według danych Państwowej Komisji Wyborczej do spisu wyborców w miejscu tymczasowego pobytu w Polsce dopisało się ponad 32 tys. osób, a zaświadczenia o prawie do głosowania w dowolnym lokalu wyborczym pobrało prawie 70 tys. obywateli. W Serwisie Wybory 2011 znajdziesz: sylwetki kandydatów do Sejmu i Senatu z naszego okręgu, kalendarz wyborczy, programy partii politycznych, listę obwodów wyborczych. Wybory2011.Tarnow.net.pl
Komentarze...