Współpraca z pracodawcą – jak to się robi w Tarnowie?
access_time 2011-10-13 10:36:42
11 października urzędnicy z całej Małopolski przyglądali się, jak wygląda proces obsługi inwestora w Tarnowie. Wizyta studyjna pokazała, że w tym mieście znaleziono skuteczny sposób na przyciągnięcie i obsługę pracodawcy.
Wizyta studyjna odbyła się w ramach projektu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie pod nazwą "Partnerstwo na rzecz świadczenia usług dla inwestorów pozyskujących kadry oraz usług outplacementowych". Projekt zrzesza ponad 100 małopolskich instytucji (głównie urzędów miast i gmin oraz powiatowych urzędów pracy), które odpowiadają za obsługę pracodawcy. Wizyty studyjne, organizowane dla członków Partnerstwa, służą promocji dobrych praktyk i organizowane są tam, gdzie proces obsługi pracodawcy przebiega w sposób profesjonalny. Wtorkowa wizyta rozpoczęła się od oficjalnego spotkania w reprezentacyjnej sali Urzędu Miasta Tarnowa przy ul. Mickiewicza. Oprócz pracownika projektu, z krótką prezentacją wystąpił Dyrektor Centrum Obsługi Mieszkańców pan Grzegorz Gotfryd (mówił o roli UM Tarnowa we wspieraniu rozwoju lokalnego biznesu) oraz Prezes Zarządu Tarnowskiego Klastera Przemysłowego S.A. pan Wojciech Seremet. Ostatni prelegent zaprezentował działanie i funkcjonowanie tegoż Klastera. Informacje te były kluczowe dla zrozumienia istoty dobrej współpracy z pracodawcami na tym terenie. Po rozmowach kuluarowych uczestnicy wydarzenia udali się do trzech firm działających w obszarze Tarnowskiego Klastera Przemysłowego. Pierwszym punktem była wizyta w firmie Becker Farby Przemysłowe sp. z o.o., o której opowiedział Prezes Zarządu Aleksander Sasim. Firma posiada swoje fabryki na czterech kontynentach, toteż wybór lokalizacji kolejnych oddziałów nie jest przypadkowy. Prezes interesująco opowiadał o motywach wyboru miejsca: oprócz profesjonalnego przyjęcia w urzędzie, decydował czynnik kapitału ludzkiego (wykwalifikowaniu pracownicy) oraz doświadczenia lokalnej społeczności w obcowaniu z branżą chemiczną. Wbrew pozorom – podkreślał Aleksander Sasim – to bardzo ważny czynnik lokalizacji. Położone nieopodal Zakłady Elementów Konstrukcyjnych (ZEK), które były drugim punktem wizyty, reprezentował założyciel i Prezes Zarządu Jerzy Kraterski. Ten ostatni również podkreślał świetną atmosferę, jaka panuje w relacjach pomiędzy urzędem o pracodawcą, o czym może świadczyć fakt, że przenosi część swojej produkcji z Bochni do Tarnowa. O dobrych relacjach z władzami Klastera Przemysłowego mówili także pracownicy firmy Alien Inspired Technology Sp. z o.o.(AIT), która była ostatnim punktem programu. Towarzyszący uczestnikom wizyty w trzech wymienionych firmach prezes Wojciech Seremet podkreślał, że inwestorzy powinni czuć wsparcie urzędów. Relacje pracowników i szefów wizytowanych firm wyraźnie świadczyły o tym, że tak jest w istocie. Okazało się zatem, że oprócz ram instytucjonalnych, potrzebnych do profesjonalnej obsługi inwestora, potrzebne jest odpowiednie podejście i zrozumienie spraw pracodawców. Tak jest właśnie w Tarnowie, o czym mogli przekonać się uczestnicy wizyty studyjnej. Przekonują się o tym również tarnowianie, którzy wraz z rozwojem inwestycji, będą mieć więcej miejsc pracy. Tekst: Maciej Sabal Na zdjęciach: Prezes Zarządu Zakładów Elementów Konstrukcyjnych oprowadza uczestników wizyty po hali produkcyjnej. Fot. Łukasz Fus
Komentarze...