UWAGA! Objazdy związane z Forum Inwestycyjnym
access_time 2011-09-05 08:49:21
W związku z rozpoczynającym się 6 września IV Forum Inwestycyjnym, na czas jego trwania wprowadzone zostaną zmiany w organizacji ruchu pojazdów. Ulegną także zmianie trasy kursowania poszczególnych linii komunikacji miejskiej.
Zmiany na ulicy Mickiewicza zostaną wprowadzone, ze względu na duży ruch w porannych godzinach szczytu, dopiero we wtorek od godz. 9.00, kiedy to zamknięta zostanie część ulicy na odcinku od ul. Brodzińskiego do ul. Piłsudskiego oraz pas południowy na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. Nowy Świat. Od strony wschodniej objazd kierowany będzie ulicami al. Matki Bożej Fatimskiej, ks. Sitki i ulicą Piłsudskiego do al. Solidarności. W przeciwną stronę ruch odbywać się będzie poprzez ulice Klikowską, rondo im. gen. Fieldorfa, ulicami Słowackiego i ks. Sitki do al. Matki Bożej Fatimskiej lub dalej przez Słoneczną i Starodąbrowską do Mickiewicza. Zakaz wjazdu obowiązywać będzie również na ulicach: Legionów, Adama Asnyka, Mikołaja Kopernika oraz Piłsudskiego na odcinku od ul. Kopernika do ul. Mickiewicza. W nocy z poniedziałku na wtorek, zostanie natomiast zamknięty północny chodnik przy ul. Mickiewicza na odcinku od ul. Brodzińskiego do ul. Legionów. W tym samym czasie zostanie także wprowadzony całkowity zakaz zatrzymywania się na ulicach Brodzińskiego oraz Piłsudskiego na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Sitki. Mieszkańców tych ulic prosimy o usunięcie do tego czasu pojazdów z miejsc parkingowych. W przypadku pozostawienia samochodów na ww. ulicach, zostaną one odholowane na koszt właściciela na parking strzeżony. Mieszkańcom wskazanych ulic proponuje się zaparkowanie swoich samochodów w rejonie dawnego placu handlowego zwanego potocznie "Kapłanówką". Do dyspozycji kierowców jest ok. 200 miejsc parkingowych. Autobusy linii: 0a, 3, 4, 5, 6, 7, 15, 22, 29, 31 i 42 od ulicy Słonecznej będą kursować w kierunku Al.Solidarności ulicami Sitki i Piłsudskiego. Przy Al. Solidarności za skrzyżowaniem z ul. Piłsudskiego będzie obowiązywał dodatkowy przystanek zastępczy. W kierunku powrotnym autobusy obsługujące w/w linie będą kursować w stronę ulicy Słonecznej ulicami: Al. Solidarności, Piłsudskiego i Sitki. Autobusy linii: 11, 14, 19 i 41 od przystanku Starodąbrowska – Szpital w kierunku Al.Solidarności będą kursować ulicami: Mickiewicza, Al. Matki Bożej Fatimskiej Słoneczną, Sitki i Piłsudskiego. Przystanek Fatimskiej – Curie nie obowiązuje dla w/w linii natomiast przy Al. Solidarności za skrzyżowaniem z ul. Piłsudskiego będzie obowiązywał dodatkowy przystanek zastępczy. W kierunku powrotnym autobusy obsługujące linie 14 i 19 będą kursować w stronę ulicy Słonecznej ulicami: Al. Solidarności, Piłsudskiego i Sitki. Trasa powrotna linii 11 i 41 nie ulega zmianie. Autobusy linii: 9 od ulicy Lwowskiej będą kursować przez rondo ulicą Słoneczną, Sitki i Piłsudskiego. Obowiązkowe są przystanki Słoneczna – Kościół oraz dodatkowy przystanek przy Al. Solidarności za skrzyżowaniem z ul. Piłsudskiego. Trasa powrotna linii nie ulega zmianie. Autobusy linii 10 od ulicy Lwowskiej będą kursować przez rondo ulicą Słoneczną, Sitki i Piłsudskiego. Obowiązkowe są przystanki Słoneczna – Kościół oraz dodatkowy przystanek przy Al. Solidarności za skrzyżowaniem z ul. Piłsudskiego. W kierunku powrotnym autobusy obsługujące w/w linię będą kursować w stronę ulicy Lwowskiej ulicami: Al. Solidarności, Piłsudskiego, Sitki i Starodąbrowską. Na trasie objazdu nie obowiązuje przystanek Starodąbrowska – Szpital. Linia 13, przystanek początkowy tej linii zamiast na ulicy Goldhammera zlokalizowany będzie przy byłej Targowicy (ul. Marszałka). W kierunku Al.Solidarności autobusy będą kursować ulicą Słoneczną, Sitki i Piłsudskiego. Obowiązkowe są przystanki Sitki – Poniatowskiego oraz dodatkowy przystanek przy Al. Solidarności za skrzyżowaniem z ul. Piłsudskiego. W kierunku powrotnym autobusy obsługujące w/w linię będą kursować w stronę przystanku końcowego przy byłej Targowicy ulicami: Al. Solidarności, Piłsudskiego, Sitki i Al.M.B.Fatimskiej. Na trasie objazdu obowiązuje przystanek Fatimskiej - Kościół.
Komentarze...