Dziennikarze polonijni gościli w Tarnowie (FOTO, WIDEO)
access_time 2011-09-08 14:51:11
W poniedziałek 5 września rozpoczęło się XIX Światowe Forum Mediów Polonijnych Tarnów-Szczecin-Zachodniopomorskie 2011. Zainaugurował je Ryszard Ścigała, witając ponad 120 dziennikarzy polonijnych, którzy zjechali do naszego miasta z całego świata.
To kolejne wydarzenie, po IV Forum Inwestycyjnym, które ma wymiar europejski. Tegorocznemu Forum po raz pierwszy honorowo patronuje Parlament Europejski. Patronatem honorowym imprezę objęli ponadto: Grażyna Anna Sztark – wicemarszałek Senatu RP, Radosław Sikorski – minister spraw zagranicznych, Bogdan Zdrojewski – minister kultury i dziedzictwa narodowego, Marek Sawicki – minister rolnictwa i rozwoju wsi, Stanisław Kracik wojewoda małopolski, Marcin Zydorowicz – wojewoda zachodniopomorski, Marek Sowa – marszałek województwa małopolskiego oraz Olgierd Geblewicz - marszałek województwa zachodniopomorskiego. Forum na stałe wpisało się w kulturalny krajobraz Tarnowa i jest doskonałą okazją do spotkań, wymiany doświadczeń oraz, a może przede wszystkim, do odnowienia więzi z ojczyzną. Stanowi także doskonałą promocję Tarnowa, zarówno w kraju jak i za granicą. Każdego roku w Forum uczestniczy ok. 150 dziennikarzy polonijnych z ponad 30 krajów świata: m.in. Australii. Austrii, Argentyny, Belgii, Białorusi, Czech, Danii, Egiptu, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Holandii, Izraela, Irlandii, Kanady, Kazachstanu, Libanu, Litwy, Łotwy, Macedonii, Mołdawii, Niemiec, Polski, Rosji, RPA, Słowacji, Serbii, Szwajcarii, Szwecji, Ukrainy, USA, Wielkiej Brytanii, Węgier, Włoch oraz reprezentacja mediów krajowych. I dzień - 5 września 2011 r. XIX Światowe Forum Mediów Polonijnych jak co roku rozpoczęło się od Konferencji Prasowej Prezydenta Miasta – Ryszarda Ścigały. - Czekam rok na to spotkanie z Państwem. Reprezentujecie różne kraje, nacje, ale też pochodzicie stąd. Jest to dla mnie zaszczyt, że mogę prezentować Tarnów – rozpoczął Ryszard Ścigała. Aby wprowadzić uczestników Forum w klimat miasta zaproponował emisję kilkuminutowego filmu reklamowego, który uzyskał III nagrodę na Międzynarodowych Targach Turystyki. Przedstawiono w nim nie tylko zabytki, ale także urokliwe uliczki i tarnowski sport. Prezydent opowiedział o kilku ciekawych inicjatywach realizowanych na terenie miasta. 7 marca 1330 r. król Władysław Łokietek lokował miasto na zasadach prawa magdeburskiego. W obchody kolejnych urodzin Tarnowa angażują się najmłodsi. 7 marca przedszkolacy wypuszczają balony, które szybują nad miastem. Wtedy też Prezydent przyznaje statuetkę "Ambasadora Tarnowa", którą w roku 2011 otrzymał artysta światowej sławy – Wilhelm Sasnal. Tutaj też odbywają się różne wydarzenia ekonomiczne, np. Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Na co jeszcze warto zwrócić uwagę? - Tarnów jest miastem bezpiecznym. W Polsce należy do czołówki miast, gdzie poziom bezpieczeństwa jest jednym z najwyższych – prezydent wskazał na wysokie pozycje zajmowane przez z miasto w różnych rankingach w tej kategorii. Zmienił się również wizerunek policjanta, postrzeganego teraz jako osoby pomocnej i uczynnej. Jedną z ciekawostek miasta, którą nie sposób pominąć, jest utworzenie jedynej w Polsce fontanny zaprojektowanej na kształt układu słonecznego. Prezydent wyjaśnił, że powstała na upamiętnienie tarnowskiego kosmologa i jednocześnie księdza – prof. Michała Hellera. Fontanna ma nie tylko walory wizualne, ale także spełnia funkcje edukacyjne. Prezydent wspomniał także o koncercie zespołu Scorpions, który odbył się 1 lipca br. - Tarnów znalazł się na trasie 8 stolic, trasie pożegnalnej, ponieważ zespół kończy swoją karierę - zaznaczył. To istotna promocja miasta ze względu na występowanie nazwy i loga na różnych materiałach prasowych i reklamowych, plakatach, bilbordach zespołu. Mimo że organizacja wydarzenia sporo kosztowała miasto, wydatki zbilansowały się z przychodami w takim stopniu, że Tarnów na tym jeszcze bezpośrednio zyskał. Remont Pałacu Bractwa Kurkowego, który był niemalże w całkowitej ruinie oraz ukończenie prac nad przebudową Tarnowskiego Teatru to dwa przykłady inwestycji w kulturę. Warto odnotować remont najpiękniejszego dworca w Polsce, gdzie zadbano o kunsztowne wykonanie detali, a także ukończenie prac nad Aqua Parkiem. Na koniec prezydent wspomniał o planach na najbliższe lata. - Chcemy być miastem komfortowym, być stolicą subregionu, reprezentować najwyższy poziom życia w tej części Polski. Dlatego zapraszam Państwa za kolejne 20 lat, aby zobaczyć, jak tę strategię zrealizowaliśmy – zakończył. Następnie dziennikarze zadawali pytania o stan służby zdrowia w mieście i wykorzystanie funduszy europejskich w walce z bezrobociem. Stanisław Lis, dyrektor Biura Organizacyjnego XIX Forum, zaprosił członków Biura Organizacyjnego o zabranie głosu. Dziennikarzy polonijnych przywitali: Józef Maciej Roślicki, Małgorzata Sajdak, Jolanta Kwiek, Regina Cyganik, Aleksander Fiszer, Leszek Zbróg oraz Halina Wojtanowska. Następnie dziennikarze prezentowali pokrótce swoją działalność. Konferencję Biura Organizacyjnego zakończyła prezentacja oferty Miasta Stołecznego Warszawy oraz projektów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Miasto Stołeczne Warszawa zostało przedstawione jako miejsce wielokulturowe, realizujące liczne wydarzenia kulturalne, miasto nowoczesnych muzeów, ale jednocześnie stolica pełna zieleni. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie przedstawił się z kolei jako nowoczesna uczelnia z tradycjami, która wspiera Polonię, a także jest otwarta na szeroką współpracę w ramach trzech przygotowanych programów. Pierwszy z nich wiąże się z objęciem patronatu nad Uniwersytetem. Drugi jest skierowany przede wszystkim do polskich szkół średnich poza granicami Polski, a trzeci dotyczy organizacji II Polskich Targów Uniwersyteckich Toronto, Chicago, Nowy Jork. Mimo że Forum co roku rozpoczyna się w Tarnowie, nie zawsze jest czas na spacer ulicami miasta. Tym razem organizatorzy nie odmówili tej przyjemności uczestnikom. Zaplanowano spacer szlakami dziedzictwa kulturowego: renesansu, węgierskim oraz żydowskim. Wieczorem odbył się występ kabaretu dEFEKT 2011 pt. FURTKA W BRAMIE.
II dzień - 6 września 2011 r. Drugi dzień Forum to dzień szczególny. Dziś stykają się dwa duże wydarzenia – XIX Światowe Forum Mediów Polonijnych Tarnów – Szczecin – Zachodniopomorskie 2011 oraz Europejskie Forum Kultury „Skrawki wspólnego nieba”. - To rzadkie, by dwa wydarzenia europejskie stykały się w jednym miejscu i czasie – rozpoczął inaugurację Stanisław Lis, dyrektor Biura Organizacyjnego XIX ŚFMP. Dworek Modrzewiowy hotelu Cristal Park zapełnili dziennikarze, ludzie kultury i sztuki, którzy przybyli, by wziąć udział w warsztatach i dyskusjach na temat współpracy transgranicznej, promocji Małopolski, edukacji kulturalnej w mediach elektronicznych, kształtowania świadomości kulturalnej i kompetencji kulturowych. - Forum to przede wszystkim światowa marka. Niepodważalnym sukcesem jest to, że stało się ono własnością jego uczestników, a nie tylko organizatorów. Forum jest w końcu ważnym miejscem debaty, wyrażania opinii w sprawach ważnych dla Polaków mieszkających poza granicami kraju, kierowanych do parlamentu i rządu RP, wytyczania roli, jaką mogą odegrać Polacy żyjący i działający za granicą w zakresie promocji Polski i tworzenia jej pozytywnego wizerunku – podkreślił Stanisław Lis. - Czesław Miłosz napisał: jestem przeciwny/mnożeniu słów/które nic nie znaczą. A chiński strateg Sun Zi powiedział wszyscy widzą moją zwycięską taktykę, ale nikt nie dostrzega strategii, z której ta taktyka się wywodzi. Dla nas strategią ułożoną z kilku słów jest Światowe Forum Mediów Polonijnych. Od 19 lat służące Polsce i Polonii – dodał dyrektor Biura Organizacyjnego XIX Forum. Przedstawił następnie patronów, partnerów, współorganizatorów XIX Forum oraz partnerów Biura Prasowego. 104 partnerów złożyło się na to, byśmy dziś mogli inaugurować po raz 19. Światowe Forum Mediów Polonijnych. Wśród wybitnych gości znaleźli się Urszula Augustyn – poseł na Sejm RP, Piotr Andrzejewski – przewodniczący Komisji Kultury i Środków Przekazu Senatu RP, Andrzej Harężlak – wicewojewoda małopolski, Krystyna Latała – wiceprezydent Tarnowa, Mirosław Banach – wicestarosta tarnowski, Lucyna Krupa – prezes Tarnowskiej Fundacji Kultury, Zdzisław Sroka – prezes Polskiego Stowarzyszenia Prasy Lokalnej, Jacek Stolarz – zastępca dyrektora ds. handlu Karpackiego Oddziału Obrotu Gazem PGNiG, prof. Stefan Pastuszko – członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Jan Ryłko – prezes Polskiego Związku Kulturalno Oświatowego, Helena Jakosowa – dyrektor Instytutu Słowackiego w Warszawie, prof. Cyprian Mielczarski – dyrektor Instytutu Filologii Klasycznej Uniwersytetu Warszawskiego, dr hab. prof. nadzw. Anna Lubecka – Instytut Spraw Publicznych Zakładu Międzykulturowej Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Jan Sarna – dyrektor Fundacji Kardiologicznej im. Zbigniewa Religii w Zabrzu, Tomasz Żak – prezes stowarzyszenia Teatr Nie Teraz. Głos zabrała Krystyna Latała. - Jestem zaszczycona i – nie ukrywam – wzruszona, że mogę występować w roli reprezentanta miasta jako gospodarza Forum – powiedziała. Każdy z nas ma miejsce ulubione w dzieciństwie. To jest ojczyzna duszy – tak pisał S. Żeromski, poszukując określenia na pojęcie ojczyzny. Kiedy patrzę na Państwa, to wiem i czuję to, że dla każdego z nas Polska jest tą ojczyzną duszy niezależnie od tego, gdzie się urodził i gdzie mieszka. To jest fenomen, ponieważ dokonuje tu się konfrontacja Polaków i polskości z różnych części świata. I to jest ważny, doniosły fakt, który stanowi o naszym trwaniu, gdziekolwiek jesteśmy – powiedziała Krystyna Latała. Piotr Andrzejewski – przewodniczący Komisji Kultury i Środków Przekazu Senatu RP, przywitał dziennikarzy w imieniu Senatu RP. - Nie można pominąć roli Senatu w tym, co nas łączy, inspiruje i napędza. Tradycja tego miejsca [przyp. red. Tarnowa] jest szczególną inspiracją. Od 1330 r. to miasto jest miejscem integracji europejskiej. Nasza tożsamość wyznacza wzorce, czym może być integracja europejska. Piotr Andrzejewski wyraził chęć spotkania z dziennikarzami polonijnymi w celu wysłuchania ich problemów i opinii. Z kolei Andrzej Harężlak – wicewojewoda małopolski, zaznaczył, że mamy jeden cel – służba Polsce i naszemu narodowi. - Chciałem podziękować Wam, że tak pięknie kultywujecie i przekazujecie ideę polskości w tych krajach, w których przyszło Wam żyć. Podkreślił też ważność promowania idei europejskiej, pokazywania problemów związanych nie tylko z ekonomiką, ale też kulturą, ona przecież stanowi o naszym jestestwie. - Dołożymy wszelkich starań, by udzielić pomocy temu przedsięwzięciu – dodał. Andrzej Harężlak zaprosił także dziennikarzy do uczestnictwa w przyszłorocznym, jubileuszowym, XX Światowym Forum Mediów Polonijnych. Rok 2011 jest rokiem hetmana Jana Tarnowskiego. - Proszę, aby to Forum traktować jako Forum pod patronatem hetmana Jana Tarnowskiego – Piotr Andrzejewski zwrócił się z prośbą do dziennikarzy. Następnie Stanisław Lis powiedział, że Forum nie mogłoby się odbyć, gdyby nie najbliżsi współpracownicy oraz podziękował za zaangażowanie Jolancie Kwiek, Małgorzacie Sajdak, Halinie Wojtanowskiej. Docenił także udział pełnomocników Forum wyznaczanych na poszczególny region i zwanych przez organizatorów "marszałkami polnymi" tj. Aleksandra Fiszera, Aliny Kietrys, Józefa Macieja Roślickiego. Dodał także, że Europejskie Forum Kultury nie odbyłoby się bez Lucyny Krupy – prezesa Tarnowskiej Fundacji Kultury. O głos poprosił Jan Sarna – dyrektor Fundacji Rozwoju Kardiologii im. prof. Zbigniewa Religi w Zabrzu, który opowiedział o dwóch nowych projektach. W najbliższych latach w Pracowni Sztucznego Serca fundacja planuje skonstruować dwa rodzaje protez serca: dla dzieci o masie ciała 10-20 kg i 5-10 kg. Szacowany koszt projektu to ok. 4,5 mln PLN w okresie 3 lat. Jan Sarna zwrócił się z prośbą do dziennikarzy o rozpowszechnienie tej idei, by można było pozyskać pieniędze na realizację tych szczytnych celów. Stałym punktem inauguracji jest ogłoszenie wyników corocznych konkursów. Kamil Cyganik odczytał zwycięzców 19. Międzynarodowego Konkursu Literackiego im. H. Cyganika "Powroty do źródeł". Krystyna Latała z kolei podała nazwiska laureatów konkursu na reportaż z XVIII Forum. Werdykt kapituły Domu Mediowego "HEKTOR W DRODZE" i stowarzyszenia "Media Polanie" odczytał Józef Komarewicz. Nagrody w postaci płyt: platynowej, diamentowej i złotej, wręczała Halina Wojtanowska – dyrektor Domu Mediowego "HEKTOR W DRODZE". Pani Małgorzata Sajdak z kolei odczytała wyróżnione przez Polskie Stowarzyszenie Prasy Polskiej pisma polonijne tj. Monitor Polonijny z Bratysławy, Scena Polska z Holandii, Jutrzenka – pismo Polaków w Mołdawii, Głos Polonii z Budapesztu, Słowo Yu- Polonii z Beogradu i Zwrot z Czech. Pierwszą część wystąpień zakończyła konferencja prasowa partnerów Forum. Dziennikarze polonijni uczestniczyli następnie w Happeningu Edukacyjno-Animacyjnym "Świadomość kulturalna i gust estetyczny jako kreacja kompetencji kulturowych za pośrednictwem mediów". Podzieleni na pięć grup wzięli udział w interaktywnych warsztatach twórczych. Zróżnicowana tematyka pozwoliła każdemu wybrać najbardziej interesującą opcję. Warsztat pt. Kodeks dobrych praktyk kształtowania świadomości kulturalnej i kompetencji kulturowych wśród Polaków mieszkających w Czechach i Słowacji poprzez media poprowadziła Halina Szczotka. Z kolei warsztat pt. Wpływ kompetencji kulturowych na jakość życia Polaków w Małopolsce, Czechach i Słowacji – Tomasz Żak. Trzecia grupa uczestniczyła w zajęciach zatytułowanych "Dobre jest wrogiem lepszego" a prowadzonych przez dr hab. Cypriana Mielczarskiego. Kolejny warsztat dotyczył edukacji kulturalnej i promocji talentów w mediach elektroniczny. Prowadzącym był Mirosław Poświatowski. Ostatnia grupa poruszyła temat atutów i wpływu kultury na rozwój Małopolski i jej pozycję w Europie i świecie do 2020 r. Warsztaty poprowadziła dr hab. prof. nadzw. Anna Lubecka. Dzień trzeci Forum minął pod znakiem podróży. Dziennikarze polonijni z samego rana opuścili Tarnów, by wieczorem dotrzeć do Połczyna Zdroju. Po drodze zatrzymali się w Koninie. W ciągu następnych dni Forum będą odkrywać uroki województwa zachodniopomorskiego. Info, foto, wideo: Biuro Prasowe XIX Światowego Forum Mediów Polonijnych "Tarnów - Szczecin - Zachodniopomorskie 2011"
Komentarze...