Miasto przeżyło najazd gości - IV Forum Inwestycyjne za nami (FOTO)
access_time 2011-09-12 09:21:37
Forum inwestycyjne w Tarnowa potrwało dwa dni. W minioną środę po południu goście przenieśli się do Forum Ekonomicznemu w Krynicy. Do Tarnowa przyjechało wielu znamienitych gości. Przyznano także prestiżowe nagrody.
Wydarzenie zainaugurowane zostało konferencją prasową z udziałem m.in. przewodniczącego Rady Programowej Forum Ekonomicznego Zygmunta Berdychowskiego, ministra Skarbu Państwa Aleksandra Grada, prezesa grupy Tauron Polska Energia Dariusza Lubery, prezesa Azotów Tarnów Jerzego Marciniaka, wicemarszałka Województwa Małopolskiego Romana Ciepieli oraz szefa tarnowskiego samorządu Ryszarda Ścigały. W spotkaniu wzięły udział media ogólnopolskie oraz lokalne. Rozmawiano na temat najważniejszych procesów prywatyzacyjnych w Polsce, padały pytania o konsolidację sektora wielkiej syntezy chemicznej. Podkreślano rolę Forum Inwestycyjnego w Tarnowie, jako prologu do Forum Ekonomicznego w Krynicy. Do Tarnowa przyjechało wielu znamienitych gości między innymi Yurii Yakovlev, reprezentujący Fundusz Mienia Państwowego Ukrainy, profesor Bernardo Bortolotti z Uniwersytetu w Turynie, wysokich rangą pracowników administracji rządowej wielu krajów europejskich. Jednym z głównych tematów rozmów było podsumowanie dwudziestu lat transformacji gospodarczej i ustrojowej w Europie Środkowo-Wschodniej. W spotkaniach brało udział prawie 300 uczestników z 17 krajów. Ma to niekwestionowane znaczenie w zakresie zarówno kontaktów biznesowych, jak i wizerunku oraz prestiżu Tarnowa na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej. Forum Inwestycyjne w Tarnowie to wydarzenie towarzyszące Forum Ekonomicznemu w Krynicy. Tegoroczna edycja miało wyjątkowe znaczenie, bowiem wpisuje się w ciąg ogólnopolskich wydarzeń związanych z przewodnictwem Polski w Radzie Unii Europejskiej. - Udało się wpisać Tarnów w oficjalny kalendarz polskiej prezydencji i zaprosić do nas kluczowych polityków odpowiadających za gospodarczy rozwój Europy – podkreśla minister Grad. - Cieszę się, że dzięki Forum dochodzi do wielu rozmów o charakterze gospodarczym, wymiany kontaktów biznesowych, to duża szansa także dla firm lokalnych. Wydarzenie to, w sposób oczywisty, podnosi rangę miasta, na które właśnie w tym czasie zwrócone są „oczy” całego kraju – podsumowuje prezydent Ryszard Ścigała. Tarnowskie Forum Inwestycyjne to także prestiżowe nagrody. W teatrze wręczono dwa prestiżowe wyróżnienia – Inwestycja Europy Środkowo – Wschodniej 2011 (nagrodę otrzymała Spartan Capital Holdings, należąca do Zygmunta Solorza – Żaka) oraz Inwestor Europy Środkowo – Wschodniej (Gaz-System). Przedstawiciele obydwu firm osobiście odebrali laury. Inwestycją roku wybrano zakup Polkomtela przez Spartan Capital Holdings, należącą do Zygmunta Solorza – Żaka, w uznaniu za śmiałą strategię biznesową która przyczyni się do wzmocnienia prywatnej własności w polskim sektorze telekomunikacyjnym oraz zintensyfikuje rozwój szybkiego, bezprzewodowego internetu, tak potrzebnej na terenach rolniczych i podmiejskich. Inwestorem roku została firma Gaz-System, za inwestycje w sieć przesyłu i transportu gazu gwarantującą bezpieczeństwo dostaw, oraz budowę nowych transgranicznych pozwalającą na integracje sieci gazowych państw naszego regionu. Foto: Jakub Gabik
Komentarze...