Tarnów ma Regionalną Stację Segregacji Odpadów Komunalnych
access_time 2011-09-15 19:18:44
Inwestycja wybudowana została przez MPGK Sp. z o.o. w Tarnowie, na terenie będącym we władaniu spółki przy ul. Cmentarnej. Sam proces inwestycyjny trwał 9 miesięcy, koszt budowy wyniósł ponad 2 miliony złotych, w tym środki zewnętrzne – pożyczka z WFOŚiGW w Krakowie – milion sześćset pięćdziesiąt tysięcy. Z okazji jubileuszu 60-lecia spółki Stacja Segregacji została uroczyście otwarta.
Wydajność instalacji wynosi około 30 tysięcy ton odpadów rocznie przy pracy na jedną zmianę, przy czym możliwe jest w zależności od potrzeb dostosowanie wydajności linii do wielokrotnie większego strumienia odpadów, poprzez przejście na cykle kilku-zmianowe. Spółka MPGK wozi obecnie około 26 tysięcy ton zmieszanych odpadów komunalnych rocznie oraz ponad 1000 ton odpadów ze zbiórki selektywnej, a także około 900 ton odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu. Przedsięwzięcie ma ponadlokalny wymiar środowiskowy, ekonomiczny i społeczny. Umacnia ono ponadto pozycję firmy, która dzięki uruchomieniu instalacji do sortowania odpadów komunalnych stała się całkowicie samodzielnym liderem w regionie, świadczącym kompleksową obsługę na rynku odbioru odpadów komunalnych i odzysku surowców wtórnych, zapewniając przy tym wymagane przepisami europejskimi poziomy redukcji odpadów trafiających do unieszkodliwiania poprzez składowanie. Info: Urząd Miasta Tarnowa Foto: Paweł Topolski, tarnow.pl
Komentarze...