Będą zwalczać przestępczość komputerową
access_time 2011-12-20 15:29:56
Kilka dni temu w Komendzie Miejskiej Policji utworzony został Zespół do walki z Przestępczością Komputerową.
Ze względu na kryminalny charakter większości przestępstw dokonywanych za pośrednictwem systemów i sieci teleinformatycznych, nowo powstała komórka funkcjonuje w strukturach organizacyjnych Wydziału dw. z Przestępczością przeciwko Mieniu KMP w Tarnowie. Jej zadaniem jest prowadzanie pracy operacyjnej i postępowań przygotowawczych w sprawach dotyczących przestępczości komputerowej. Zespół tworzy pięciu doświadczonych policjantów, którzy od dawna zajmują się tymi zagadnieniami. - Potrzeba utworzenia takiej komórki wynika ze zmieniających się trendów we współczesnej przestępczości. Przestępczość komputerowa dziś, to pojemne zagadnienie skupiające nie tylko kradzieże, czy oszustwa internetowe, ale także cyberprzemoc, a nawet rozpowszechnianą za pomocą sieci pornografię - mówi insp. Zbigniew Ostrowski, Komendant Miejski Policji w Tarnowie. - Policja jest coraz bardziej skuteczna w ściganiu sprawców przestępstw, każda sprawa to dla nas kolejne doświadczenie - dodaje komendant. Stworzenie wyspecjalizowanej komórki złożonej z doświadczonych pracowników operacyjnych i dochodzeniowo-śledczych, która kompleksowo zajmie się problemem przestępczości komputerowej ma pozwolić skuteczniej zwalczać przestępstwa tego typu. Zespół współpracuje z innymi wydziałami komendy oraz jednostkami policji w zakresie wymiany informacji o przestępstwach komputerowych i ich sprawcach.
Komentarze...