System ciepłowniczy w Mościcach na półmetku modernizacji
access_time 2011-12-29 09:58:59
MPEC Tarnów zmodernizował w technologii rur preizolowanych 4,5 km sieci ciepłowniczych oraz 43 węzły ciepłownicze na osiedlu mieszkaniowym w Tarnowie-Mościcach.
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Tarnowie zakończyło pierwszy etap zadań wchodzących w zakres projektu "Ograniczenie strat i poprawa pewności dostaw ciepła poprzez modernizację sieci ciepłowniczej w Tarnowie" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. W ramach projektu w 2011 roku zmodernizowanych zostało w technologii rur preizolowanych 4,5 km sieci ciepłowniczych oraz 43 węzły ciepłownicze na osiedlu mieszkaniowym w Tarnowie-Mościcach. Modernizacja systemu ciepłowniczego w tej dzielnicy Tarnowa kontynuowana będzie w 2012 roku. Dzięki połączeniu systemu ciepłowniczego Mościc z siecią światłowodową, która rozbudowywana jest również w ramach projektu, możliwe będzie zarządzanie dostawą ciepła, a także monitorowanie stanu infrastruktury i procesów przesyłu w istniejącym w MPEC centralnym systemie telemetrycznego nadzoru pracy węzłów i sieci. Projekt "Ograniczenie strat i poprawa pewności dostaw ciepła poprzez modernizację sieci ciepłowniczej w Tarnowie" obejmuje kompleksową modernizację systemu ciepłowniczego w Mościachw latach 2010-2012 oraz modernizację Magistrali Wschodniej Tarnowa w latach 2013-2014. Łącznie zmodernizowanych zostanie 14,8 km sieci (w tym 9 km w Tarnowie-Mościcach oraz 5,8 km magistrali wschodniej Tarnowa) i 97 węzłów ciepłowniczych, a metropolitalna sieć światłowodowa Tarnowa wydłuży się o 30,3 km.
Komentarze...