Abp Skworc zostanie uhonorowany w Katowicach
access_time 2011-12-29 11:25:33
Uroczystość odbędzie się w katowickiej archikatedrze w 14. rocznicę sakry biskupiej byłego Ordynariusza Diecezji Tarnowskiej, 6 stycznia 2012 roku. Po mszy świętej na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego arcybiskupowi Wiktorowi Skworcowi zostanie wręczony tytuł Honorowego Obywatela Miasta Tarnowa.
Oprócz samego tytułu arcybiskup otrzyma też m.in. specjalny pamiątkowy medal. W obchodach udział wezmą tarnowscy i małopolscy samorządowcy oraz posłowie ziemi tarnowskiej. W skład delegacji wejdą m.in. prezydent Tarnowa Ryszard Ścigała, marszałek województwa małopolskiego Marek Sowa, parlamentarzyści oraz radni. Jak czytamy w uchwale Rady Miejskiej, tytuł Honorowego Obywatela został przyznany arcybiskupowi w uznaniu wybitnych zasług dla społeczności miasta Tarnowa i Ziemi Tarnowskiej, lata posługi w kierowaniu wspólnotą wiernych w Diecezji Tarnowskiej, trwałe efekty współpracy z samorządem, w szczególności wychowania dzieci i młodzieży, kształtowania dobra obywateli i społeczeństwa, inicjatywy związane z pomocą potrzebującym, chorym i niepełnosprawnym, za ideę „okna życia”, a także za troskę o duszpasterstwo diecezjalne, za budowanie nowych, dobrych relacji ponad podziałami, za piękną ideę organizacji „Dni Judaizmu w Kościele Katolickim” w Tarnowie i szereg innych inicjatyw, a przede wszystkim troskę o Miasto, nadaję Jego Ekscelencji Księdzu Arcybiskupowi Metropolicie Katowickiemu Wiktorowi Skworcowi tytuł Honorowego Obywatela Miasta Tarnowa. Zobacz także: Bp Wiktor Skworc mianowany metropolitą katowickim (FOTO)
Komentarze...