Parlamentarzyści wspierają żużel
access_time 2012-01-13 11:57:20
Promocja sportów motorowych takich jak żużel, rajdy samochodowe i motocyklowe, a także karting to główne cele powołanego w czwartek, 12 stycznia, Parlamentarnego Zespołu ds. Sportów Motorowych, któremu przewodniczy Robert Wardzała.
Zespół do którego akces zgłosiło już ponad 20 parlamentarzystów z różnych klubów parlamentarnych, to zupełnie nowa inicjatywa obejmująca swoją formułą wszystkie najważniejsze sporty motorowe, a nie tylko - jaka to było w ubiegłej kadencji - żużel. Wśród najważniejszych zadań ujętych w regulaminie pracy zespołu znalazło się m.in. opiniowanie projektów dla komisji sejmowych i senackich oraz agend rządowych, współpraca z Polskim Związkiem Motorowym, klubami sportowymi oraz innymi organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność związaną ze sportami motorowymi, podejmowanie inicjatyw zmierzających do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. W sklad prezydium zespołu wchodzą: poseł Robert Wardzała (przewodniczący) oraz trzech wiceprzewodniczących Łukasz Borowiak, Robert Dowhan (prezes ZKŻ Zielona Góra), Tadeusz Tomaszewski. Kierowanie pracami zespołu nieprzypadkowo powierzono Robertowi Wardzale - przed laty jako zawodnik Unii Tarnów dwukrotnie zdobywał Drużynowe Mistrzostwo Polski na żużlu.
Komentarze...