WIELKIE ZMIANY W KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ (DO POBRANIA: nowy rozkład jazdy, schematy linii)
access_time 2012-01-13 13:42:16
Optymalizacja rozkładów jazdy, synchronizacja odjazdów autobusów z wybranych punktów węzłowych, redukcja dublujących się połączeń oraz kursów o małej rentowności, a także wprowadzenie nowego systemu numeracji linii - to główne założenie programu pod nazwą "Optymalizacja komunikacji miejskiej w Tarnowie". Zarząd Komunikacji Miejskiej przystępuje do jego realizacji. Zmiany wchodzą w życie od 13 lutego.
Optymalizacja pozwoli na ekonomizację przewozów oraz zmniejszenie kosztów obsługi sieci linii komunikacyjnych. Dodatkowo, po wprowadzeniu zmian Zarząd Komunikacji Miejskiej prowadzić będzie rejestr uwag pasażerów dotyczący funkcjonowania nowego systemu komunikacji a następnie, w pierwszej połowie roku 2012, przeprowadzane zostaną szczegółowe analizy funkcjonowania nowych rozwiązań. Uwagi uznane za uzasadnione będą systematycznie wprowadzane w życie.
RYTMICZNOŚĆ WYKONYWANYCH KURSÓW
Kursy na liniach miejskich całodziennych wykonywane będą w łatwych do zapamiętania jednakowych odstępach czasowych. Pasażer korzystając z określonej linii komunikacyjnej bez patrzenia w rozkład jazdy będzie w stanie określić, kiedy na przystanek przyjedzie autobus danej linii.
SYNCHRONIZACJA ODJAZDÓW LINII
Linie miejskie całodzienne zostały połączone w grupy linii, gdzie odjazdy zostały tak dobrane, aby na wspólnych odcinkach tras tych linii kursy były wykonywane równomiernie. Takie grupy tworzą linie: 0 (stary numer 0a) + 2 + 12 3 + 30 + 33 (stary numer 42) Synchronizacja kursów została dokonana na kilku innych liniach, które posiadają wspólne odcinki tras: linie 3, 11 i 30 na ul. Klikowskiej linie 30 i 11 na ul. Sikorskiego linie 0, 1 i 14 na ul. Mościckiego i w Mościcach linie 14 i 33 na Os. Legionów linie 5 i 14 na ul. Nowodąbrowskiej linie 1 i 33 na Al. Jana Pawła II Redukcja dublujących się połączeń oraz kursów o małej rentowności: Nowy układ komunikacyjny przewiduje likwidację następujących linii: 7, 19, 32 i 35. Obsługę pasażerów korzystających obecnie z linii likwidowanych od dnia 13.02.2012 r. przejmą inne linie komunikacyjne. Zmiana tras (podstawowych lub wariantów) linii: 3, 5, 9, 11, 12, 14, 31, 33
NOWY SYSTEM NUMERACJI LINII
Wszystkie linie zostały pogrupowane w trzy grupy: linie miejskie całodzienne od numeru 0 do 33 linie miejskie szczytowe od numeru 41 do 48 linie podmiejskie, które w każdym kursie wyjeżdżają poza miasto, o numeracji trzycyfrowej, obecne numery linii powiększone o 200 (od 206 do 239).
SZCZEGÓŁOWY WYKAZ ZMIAN NA LINIACH KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 13 LUTEGO 2012 ROKU
Linia 0a, zmiana numeru linii na 0, trasa linii pozostaje bez zmian - NOWY ROZKŁAD LINII 0 Linia 0b, zmiana numeru linii na 1, trasa linii pozostaje bez zmian - NOWY ROZKŁAD LINII 1 Linia 2, numer linii pozostaje bez zmian, trasa linii pozostaje bez zmian - NOWY ROZKŁAD LINII 2 Linia 3, numer linii pozostaje bez zmian, trasa linii pozostaje bez zmian a dodatkowo w trzech kursach wykonywanych na Klikowej i z Klikowej autobus wjeżdża na przystanek Klikowa-Cmentarz - NOWY ROZKŁAD LINII 3 Linia 4, zmiana numeru linii na 44, trasa linii pozostaje bez zmian - NOWY ROZKŁAD LINII 44 Linia 5, numer linii pozostaje bez zmian. Trasa linii 5 zostaje skrócona do przystanku Szkotnik-Plac, linia nie będzie kursować na ul.Pszenną, na zlikwidowanym odcinku trasy linii nr 5 obsługę pasażerów przejmą linie 224, 239 oraz 14. Na ul.Mickiewicza obowiązuje przystanek Mickiewicza-Poczta zamiast Mickiewicza-Teatr - NOWY ROZKŁAD LINII 5 Linia 6, kursy wykonywane do przystanku Krzyska – Granica Miasta zachowują numer linii 6, kursy do Śmigna, Lisiej Góry i Łukowej będą wykonywane jako linia o numerze 206, trasa wszystkich kursów oraz czasy odjazdów z przystanków początkowych pozostają bez zmian. Na ul. Mickiewicza obowiązuje przystanek Mickiewicza-Poczta zamiast Mickiewicza-Teatr. Linia 7, likwidacja linii. Kursy po zlikwidowanej linii nr 7 przejmie linia nr 41. Linia 8, zmiana numeru linii na 208, trasa wszystkich kursów oraz czasy odjazdów z przystanków początkowych pozostają bez zmian. Linia 9, numer linii pozostaje bez zmian, trasa podstawowa linii pozostaje bez zmian. Dodatkowo trasa kilku kursów linii nr 9 będzie przebiegała ulicami Czarna Droga i Brzozowa w miejsce zlikwidowanego wariantu linii nr 12 do Mościc - NOWY ROZKŁAD LINII 9 Linia 10, zmiana numeru linii na 210, trasa kursów oraz czasy odjazdów z przystanków początkowych pozostają bez zmian. Na wniosek Gminy Tarnów, jeden z kursów w dni robocze wykonywany przed 13 lutego do przystanku Droga do Zaczarnia, od dnia 13 lutego 2012 r. został wydłużony do przystanku Wola Rzędzińska – Dom Strażaka, w związku z czym od 13.02.2012 r. - NOWY ROZKŁAD LINII 210 Linia 11, numer linii pozostaje bez zmian, zmiana trasy linii (linia przejmuje zadania przewozowe likwidowanej linii 35, nowa trasa linii 11 przebiega m.in. ulicami Narutowicza i Al.Piaskową) - NOWY ROZKŁAD LINII 11 Linia 12, numer linii pozostaje bez zmian. Trasa linii 12 przewiduje wykonanie kursów wyłącznie do Os. Kolejowego, linia nie będzie kursować do Mościc. Na zlikwidowanym odcinku trasy linii nr 12 obsługę pasażerów przejmie częściowo linia nr 9 w kursach wykonywanych przez Czarną Drogę i Brzozową, a na pozostałym odcinku zadania przewozowe przejmie linia nr 14 - NOWY ROZKŁAD LINII 12 Linia 13, zmiana numeru linii na 213, trasa wszystkich kursów oraz czasy odjazdów z przystanków początkowych pozostają bez zmian. Linia 14, numer linii pozostaje bez zmian, trasa linii w kierunku Os. Zbylitowska Góra pozostaje bez zmian, w kierunku Os.Jasna II trasa linii nie obejmuje ulicy Goldhammera tylko przejazd Al.Matki Bożej Fatimskiej z zatrzymywaniem się na przystanku Fatimskiej - Curie - NOWY ROZKŁAD LINII 14 Linia 15, numer linii pozostaje bez zmian, trasa wszystkich kursów oraz czasy odjazdów z przystanków początkowych pozostają bez zmian. Na ul.Mickiewicza obowiązuje przystanek Mickiewicza-Poczta zamiast Mickiewicza-Teatr. Linia 19, likwidacja linii. Kursy po zlikwidowanej linii nr 19 na ulicy Heleny Marusarz przejmie linia nr 31, do Zakładów Mechanicznych pasażerów przejmą autobusy obsługujące linie 2 i 41. Linia 22, zmiana numeru linii na 222, trasa wszystkich kursów oraz czasy odjazdów z przystanków początkowych pozostają bez zmian. Na ul.Mickiewicza obowiązuje przystanek Mickiewicza-Poczta zamiast Mickiewicza-Teatr. Linia 24, zmiana numeru linii na 224, trasa wszystkich kursów oraz czasy odjazdów z przystanków początkowych pozostają bez zmian. Linia 25, zmiana numeru linii na 225, trasa wszystkich kursów oraz czasy odjazdów z przystanków początkowych pozostają bez zmian. Linia 27, zmiana numeru linii na 227, trasa wszystkich kursów oraz czasy odjazdów z przystanków początkowych pozostają bez zmian. Linia 29, zmiana numeru linii na 229, trasa wszystkich kursów oraz czasy odjazdów z przystanków początkowych pozostają bez zmian. Na ul.Mickiewicza obowiązuje przystanek Mickiewicza-Poczta zamiast Mickiewicza-Teatr. Linia 30, numer linii pozostaje bez zmian, trasa linii pozostaje bez zmian, obowiązuje nowy rozkład jazdy linii 30 - NOWY ROZKŁAD LINII 30 Linia 31, numer linii pozostaje bez zmian. Linia 31 przejmuje w części zadania przewozowe likwidowanej linii 19. Trasa linii 31 w dni robocze przebiega m.in. ulicami Heleny Marusarz i Orkana, trasa linii 31 w soboty i dni świąteczne przebiega z Al. Jana Pawła II. Obowiązuje nowy rozkład jazdy linii 31 - NOWY ROZKŁAD LINII 31 Linia 32, likwidacja linii. Kursy po zlikwidowanej linii nr 32 w rejonie TAMEL-u i FRITAR-u przejmie linia nr 11, kursy wykonywane do przystanku Klikowa-Cmentarz przejmuje linia nr 3. Linia 35, likwidacja linii. Kursy po zlikwidowanej linii nr 35 w rejonie FRITAR-u, HSG, Al. Piaskowej oraz ul. Narutowicza przejmie linia nr 11. kursy wykonywane do przystanku Klikowa-Cmentarz przejmuje linia nr 3. Połączenie ulicy Błonie z przystankiem Lwowska – Szpital przejmie linia nr 33. Linia 36, zmiana numeru linii na 46. Zostają zlikwidowane kursy i trasa linii do przystanku Czarna Droga – Cmentarz. Trasa linii 46 będzie przebiegać wyłącznie do Mościc i na KAPRO - NOWY ROZKŁAD LINII 46 Linia 38, zmiana numeru linii na 48, trasa wszystkich kursów oraz czasy odjazdów z przystanków początkowych pozostają bez zmian. Linia 39, zmiana numeru linii na 239, trasa wszystkich kursów oraz czasy odjazdów z przystanków początkowych pozostają bez zmian. Linia 41, numer linii pozostaje bez zmian. Linia 41 przejmuje w części zadania przewozowe likwidowanej linii 7. Trasa linii 41 w dni robocze przebiega kilkoma kursami do Zakładów – Mechanicznych, w okresie od 1 kwietnia do 31 października dodatkowo wykonywane są kursy trasą linii 41 do przystanku Przemysłowa Działki - NOWY ROZKŁAD LINII 41 Linia 42, zmiana numeru linii na 33, trasa linii 33 zostaje zmodyfikowana w ten sposób, że swoim przebiegiem obejmie przejazd ulicą Wojska Polskiego oraz centrum Os. Legionów - NOWY ROZKŁAD LINII 33
KORZYSTANIE Z BILETÓW OKRESOWYCH OD 13 LUTEGO 2012 ROKU
1. Linie komunikacyjne, które zmieniają swój numer Pasażer, który posiada wykupiony bilet okresowy na linię komunikacyjną, która od 13.02.2012 r. zmienia swój numer, może korzystać z posiadanego biletu do zakończenia okresu, na który był wykupiony. Np. mając zakupiony bilet okresowy na linię 0b od dnia 13.02.2012 r. bilet ten będzie można wykorzystywać do przejazdów linią nr 1. 2. Linie komunikacyjne, których trasa ulega zmianie. Pasażer, który posiada zakupiony bilet okresowy na linię zmieniającą swoją trasę od dnia 13.02.2012 r. korzysta z biletu okresowego po nowej trasie linii na ogólnych zasadach korzystania z biletów okresowych określonych w Regulaminie obsługi podróżnych oraz przewozu osób i rzeczy na liniach komunikacyjnych organizowanych przez Zarząd Komunikacji Miejskiej w Tarnowie. Jeżeli wprowadzona zmiana trasy powoduje, że pasażer nie chce korzystać z zakupionego biletu, może bilet zwrócić do kasy ZKM otrzymując zwrot kosztów za niewykorzystany okres biletu. 3. Linie komunikacyjne, które ulegają likwidacji. Pasażer mający wykupiony bilet na jedną z czterech linii, które ulegają likwidacji od dnia 13.02.2012 roku ma do wyboru jedną z poniższych możliwości: – do końca okresu ważności biletu może korzystać z posiadanego biletu podróżując autobusami innych linii na odcinkach tras, które pokrywają się z trasą zlikwidowanej linii, – może dokonać zwrotu biletu do kasy ZKM otrzymując zwrot kosztów za niewykorzystany okres biletu.
DO POBRANIA - SCHEMAT LINII
Komentarze...