113 milionów złotych na realizację inwestycji
access_time 2012-01-16 13:20:11
Rozwój gospodarczy, poprawa komfortu życia oraz zwiększenie zewnętrznego oddziaływania miasta to trzy priorytety tegorocznego budżetu. Na realizację inwestycji w roku 2012 zaplanowano w sumie ponad 113 milionów złotych.
Głosowanie budżetowe odbędzie się na najbliższej sesji Rady Miasta, 19 stycznia. Priorytetem będzie, podobnie jak w roku ubiegłym, poprawa komunikacyjnej dostępności Tarnowa poprzez powiązanie dróg miejskich oraz powstającej Strefy Aktywności Gospodarczej z siecią szlaków regionalnych i międzynarodowych, dalszy rozwój infrastruktury miejskiej oraz poprawa estetyki przestrzeni publicznej. Po stronie dochodów tegorocznego budżetu zaplanowano prawie 514 mln zł, natomiast wydatki sięgną w sumie blisko 575 mln zł. Najwięcej środków pochłonie oświata. Na koszty związane z edukacją i wychowaniem z budżetu miasta zostanie wydane prawie 240 milionów. W dalszej kolejności pieniądze przeznaczone zostaną m.in. na transport, łączność i gospodarkę komunalną (102 mln) ochronę zdrowia i pomoc społeczną (89 mln), administrację publiczną (32 mln), gospodarkę mieszkaniową (26 mln), bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową (16 mln), kulturę fizyczna, sport i turystykę oraz kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego. Podobnie jak w latach poprzednich, również w bieżącym roku znaczna sumę przeznaczono na ważne dla miasta i mieszkańców inwestycje. Kontynuowane będą prace nad przebiciem drogowym do węzła autostradowego Tarnów-Krzyż wraz z budową ronda u zbiegu ulicy Błonie i alei Jana Pawła oraz rozbudowa Strefy Aktywności Gospodarczej, która zwiększy się o 36 hektarów, z obecnych 68 do 104. Jednym z kluczowych zadań będzie również termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej. W 2012 roku kompleksowym remontom w ramach miejskiego programu „Modernizacji obiektów użyteczności publicznej w Tarnowie – poprawa efektywności energetycznej” poddanych zostanie kolejnych siedemnaście budynków użyteczności publicznej. Zadania te zostaną dofinansowane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Budżet zakłada także kolejne ważne inwestycje drogowe. Zakończona zostanie modernizacja ulicy Krakowskiej prowadzona w ramach dużego programu rewitalizacji wybranych obszarów miasta. Ponadto rozpocznie się rozbudowa ulicy Spokojnej na odcinku od ulicy Nowodąbrowskiej do ulicy Krzyskiej oraz wyremontowana zostanie droga powiatowa w ciągu ulicy Koszyckiej. Duże środki zainwestowane zostaną w poprawę komfortu życia mieszkańców. Zakończona zostanie rewaloryzacja budynku Bractwa Strzeleckiego w Parku strzeleckim, w którym po zakończeniu prac swoją siedzibę znajdzie Galeria Miejska. Poprawiona zostanie również infrastruktura służąca odprowadzaniu wód opadowych i ochronie przeciwpowodziowej. W zakresie sportu przygotowany zostanie m.in. plan budowy nowej trybuny południowej na stadionie miejskim. Zadłużenie na koniec 2012 roku przewidziano na poziomie 54,58% przy dopuszczalnym limicie 60%. Wskaźnik obsługi długu nie przekroczy 10,26%. Info: Urząd Miasta Tarnowa
Komentarze...