Bezpłatny kurs języka niemieckiego
access_time 2012-01-17 12:53:14
Instytut Austriacki w Krakowie, w ramach unijnego projektu, zaprasza pracowników z powiatu tarnowskiego i miasta Tarnowa na bezpłatny kurs języka niemieckiego i zawodowych kompetencji miękkich.
W ramach projektu "Rozwiń skrzydła – szkolenia z języka niemieckiego i zawodowych kompetencji miękkich szansą na wzrost konkurencyjności małopolskich mikro i małych przedsiębiorstw", Instytut Austriacki w Krakowie zamierza udzielić wsparcia 120 przedsiębiorstwom i ich pracownikom mającym siedzibę, oddział lub delegaturę na terenie województwa małopolskiego. Szkolenie skierowane jest do mikroprzedsiębiorstw i małych przedsiębiorstw z terenu powiatu tarnowskiego i miasta Tarnowa, które nie przekroczyły poziomu pomocy de minimis tj. 200 tys. euro w ostatnich 3 latach obrachunkowych. W projekcie mogą uczestniczyć także osoby fizyczne prowadzące własną działalność gospodarczą. Przedsiębiorca ma możliwość oddelegowania do projektu 1 osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę. Szkolenie objęte jest regułami pomocy de minimis. Oznacza to, iż jest w 100% dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Firmy, które oddelegują swoich pracowników do projektu nie poniosą żadnych kosztów. Każdy kursant weźmie udział w 2 semestrach kursu języka niemieckiego, które miałyby odbywać się w Tarnowie lub okolicach (w sumie 144 godziny): w tym konwersacje z native speakerem i konsultacje indywidualne. Kurs poprzedzą wyjazdowe warsztaty psychologiczne na temat sposobów efektywnej nauki języków obcych. Dodatkowo dla każdego uczestnika przewidziano cykl warsztatów rozwoju kompetencji biznesowych (56 godzin). UWAGA: projekt przewidziano dla osób z różnym poziomem znajomości języka niemieckiego. Grupy zostaną zorganizowane w miejscach, gdzie najszybciej zbierze się 10 osób będących na tym samym poziomie zaawansowania. Pierwszy nabór (60 osób) został zaplanowany już od 3 stycznia i potrwa do 10 lutego 2012 r. Szczegółowe informacje i Regulamin rekrutacji znajdują się na stronie internetowej www.oei.krakow.pl w zakładce "projekt unijny Rozwiń skrzydła". Odpowiedzi na ewentualne pytania udzielane są pod numerem telefonu (12) 430 98 05 lub mailowo: projekt@oei.krakow.pl.
Komentarze...