TZDM do likwidacji
access_time 2012-01-19 18:07:40
Los Tarnowskiego Zarządu Dróg Miejskich przesądzony. Radni zdecydowali o likwidacji tej instytucji. Z takim wnioskiem zwrócił się do nich prezydent miasta twierdząc, że instytucja nie sprawdza się i dubluje z innymi służbami.
TZDM zarządzał m.in. remontami ulic z przeciągającym się i nieudolnie prowadzonym remontem ulicy Krakowskiej na czele. Mimo wszystko radni Prawa i Sprawiedliwości głosowali przeciw likwidacji TZDMu. przyznaje radny Kazimierz Koprowski Tarnowski Zarząd Dróg Miejskich zostanie zlikwidowany do końca lutego. Zdaniem prezydenta Tarnowa Ryszarda Ścigały instytucja ta wymagała szybkich i radykalnych kroków. mówi Ryszard Ścigała, prezydent Tarnowa Po likwidacji Tarnowskiego Zarządu Dróg Miejskich jego zadania przejmą inne jednostki miejskie. Od 1 marca miasto będzie zlecało więcej drogowych prac firmom zewnętrznym. W TZDMie pracuje 71 osób z tego 40 drogowców. Prawdopodobnie połowa z drogowców straci prace. Pozostali razem z pracownikami odpowiedzialnymi za utrzymanie zieleni będą czuwali nad najpilniejszymi pracami. Info: Bartłomiej Maziarz, Radio Kraków
Komentarze...