Nowe instrumenty dla Szkoły Muzycznej w Tarnowie
access_time 2012-01-20 15:19:20
W roku 2011 – wzorem lat ubiegłych – dyrektor Zespołu Szkół Muzycznych w Tarnowie złożył w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego projekt na dofinansowanie zakupu nowych instrumentów dla szkoły.
Projekt uzyskał akceptację Ministra i szkoła otrzymała dofinansowanie. Za otrzymane środki finansowe, wsparte udziałem własnym pochodzącym z budżetu miasta Tarnowa oraz dofinansowaniem projektu ze Stowarzyszenia „Tarnowianie” Szkoła Muzyczna zakupiła 4 akordeony guzikowe, 11 skrzypiec różnych wielkości, 2 altówki, 11 wiolonczel, 1 kontrabas, 3 klarnety i 1 ksylofon. Stowarzyszenie „Tarnowianie” wspólnie ze Stowarzyszeniem „Fermata” oraz Zespołem Szkół Muzycznych od kilku lat organizuje koncerty „Fortepian”, połączone ze zbiórką środków finansowych na dofinansowanie zakupu instrumentów dla szkoły. To cenna inicjatywa wielu środowisk Tarnowa, działających dla dobra Szkoły Muzycznej w Tarnowie. Naczelnym celem projektu była poprawa bazy instrumentalnej szkoły. Poprzez zakup nowych instrumentów proces dydaktyczny szkoły odbywa się w sposób prawidłowy a dzieci które otrzymały nowe instrumenty nie mają już trudności w osiąganiu prawidłowej techniki gry a także mogą pracować nad osiąganiem coraz lepszej jakości dźwięku. Ponadto nowe instrumenty znakomicie zachęciły uczniów do systematycznej pracy. Nowe instrumenty uczyniły pracę naszych nauczycieli bardziej owocną, a rezultaty tej pracy już było słychać na koncertach organizowanych przez szkołę a także na przesłuchaniach półrocznych.
Komentarze...