Zima niestraszna wykonawcy rozbudowy kampusu PWSZ (FOTO)
access_time 2012-02-01 11:12:39
Pomimo niesprzyjającej pogody, rozbudowa kampusu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej przebiega zgodnie z harmonogramem. Prezentujemy kolejną porcję zdjęć z budowy Instytutu Ochrony Zdrowa.
Pomimo pełnych zimowych warunków, Generalny wykonawca projektu pn. "Rozbudowa Kampusu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie dla potrzeb tworzenia Akademii Tarnowskiej” czyli Konsorcjum firm ABM Solid S.A., INSTAL Białystok S.A oraz RESBUD S.A prowadzi prace zgodnie z harmonogramem, przy uwzględnieniu specyfiki warunków pogodowych. W segmencie „A” który obejmuje halę sportową oraz garaż podziemny trwają prace związane z montażem konstrukcji dla sufitów, tynkowaniem szpalet, wykonywaniem zabudów, montażem grzejników. Rozpoczęto tynkowanie hali sportowej. Segment „B” obejmujący zespół sportowo-rekreacyjny: w segmencie tym zakończono tynkowanie szpalet. Trwa wykonanie zabudów, montażu konstrukcji dla sufitów oraz montaż grzejników. Pływalnia objęta została w segmentem C, w którym zakończono malowanie ścian w piwnicach, montaż parapetów zewnętrznych, tynkowanie szpalet. Kontynuowane są prace nad instalacją technologii basenowej a także rozpoczęto reprofilację niecki basenowej. Natomiast w segmencie D, który obejmuje budynek dydaktyczny, trwa wykonanie zabudów, montaż grzejników oraz konstrukcji dla sufitów. Nadal wykonywane są instalacje CO, CW, CT oraz instalacja klimatyzacji i wentylacji. Zakończono tynkowanie szpalet oraz murowanie klombów. Rozpoczęto wykonywanie instalacji solarnej oraz gruntowanie ścian. Natomiast w ramach robót zewnętrznych zakończono wykonywanie cokołu ogrodzenia, trwają obecnie prace nad montażem przęseł ogrodzeniowych, wykonywaniem krawężników oraz chodników przy budynku od strony północnej oraz południowej. Główny Wykonawca kontynuuje wywóz ziemi wraz z makroniwelacją terenu, a także prace nad instalacją elektryczną zewnętrzną. Postęp prac budowlanych można śledzić na bieżąco za pomocą kamery internetowej skierowanej na plac budowy. Adres: www.pwsztar.edu.pl/kamera Inwestycja jest finansowana z dotacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, dotacji w ramach rezerwy celowej ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz wkładu własnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Foto: Tadeusz Koniarz Zobacz także: Postęp pracy przy rozbudowie kampusu PWSZ w listopadzie 2011 r. (FOTO) Stan prac w sierpniu 2011 r. (FOTO)
Komentarze...