Czterdziestoletnia hala "Jaskółka" do wyburzenia
access_time 2012-02-02 16:20:46
Zakończył się pierwszy etap prac zespołu, którego zadaniem jest opracowanie koncepcji zagospodarowania dawnych obiektów Unii Tarnów.
Prace skupiły się przede wszystkim na określeniu dalszego funkcjonowania hali "Jaskółka" oraz zespołu basenów letnich. Są już początkowe efekty. Teraz, z wnioskami opracowanymi w drodze szeroko zakrojonych konsultacji społecznych, zajmą się władze miasta oraz radni. Do rozmów zostali zaproszeni mieszkańcy oraz podmioty zainteresowane dalszym losem tej części miasta. W dotychczasowych spotkaniach uczestniczyli m.in. przedstawiciele Rady Osiedla nr 8 Mościce, Towarzystwa Przyjaciół Mościc i Rady Miejskiej. W wyniku konsultacji powstały dwie koncepcje. Pierwsza z nich zakłada utworzenie nowego kompleksu sportowo-rekreacyjnego. W jego skład weszłaby przede wszystkim nowa hala sportowo-widowiskowa o pojemności 1000 miejsc, spełniająca wszystkie nowoczesne wymogi, także polskich związków sportowych, w tym Polskiego Związku Piłki Siatkowej. Powstałyby również nowy letni basen kąpielowy oraz zadaszone sztuczne lodowisko, wyremontowany zostałby Miejski Dom Sportu. Koncepcja zakłada wyburzenie czterdziestoletniej hali „Jaskółka”, ale dopiero po, jak zdecydowanie podkreślono w raporcie, zakończeniu wszystkich zaplanowanych inwestycji. Obecnie hala nie spełnia wielu wymogów, w szczególności dotyczących niepalności dachu oraz termoizolacji budynku powstałego przecież jako lodowisko. Koszty ewentualnego remontu, który doprowadziłby obiekt do stanu spełniającego określone normy, zostały oszacowane na około pięciu milionów złotych. Tereny uwolnione w wyniku wyburzenia mogłyby zostać przeznaczone pod budowę zielonych boisk sportowych, parkingów oraz inwestycji opartych o nowoczesne technologie, wypoczynek, centra medyczne czy też SPA. Druga rozważana koncepcja to remont istniejącej hali „Jaskółka”. Trzeba jednak pamiętać, że inwestowanie takiej kwoty w budynek, którego śmierć technologiczna przewidywana jest za ok. 8-10 lat mija się raczej z celem. Poza tym, jest mało prawdopodobne, aby remont Hali Jaskółka objął również taką przebudowę dachu, by obiekt nadawał się do gry w piłkę siatkową. Zgodnie z tą myślą, po zakończeniu remontu, w dalszym ciągu nie byłoby możliwe poszerzenie oferty o tę dyscyplinę. Pozostawienie hali w dotychczasowej lokalizacji nie pozwoli również na utworzenie zwartego kompleksu sportowo-rekreacyjnego oraz nie udostępni terenów pod ewentualne nowe inwestycje. Na temat przyszłości terenów sportowych w Mościcach będzie się mógł wypowiedzieć każdy. Planowane jest bowiem ogłoszenie konkursu na zagospodarowanie obszarów w tej części miasta. W zmaganiach będą mogli wziąć udział wszyscy, nie tylko osoby zawodowo zajmujące się projektowaniem przestrzennym. Info: Urząd Miasta Tarnowa
Komentarze...