Tarnów z najczystszym powietrzem w Małopolsce
access_time 2012-02-04 19:04:57
Tak wynika z podsumowania danych o stanie czystości powietrza w Tarnowie w 2011 r. – mamy najlepsze powietrze w woj. małopolskim.
Średnioroczna wartość stężenia PM10 w 2011 r. w Tarnowie wyniosła 40 μg/m3 i nie przekroczyła dopuszczalnej normy rocznej. We wszystkich pozostałych stacjach pomiarowych w Małopolsce (m. in. w Krakowie, Nowym Sączu, Zakopanem, Olkuszu, Skawinie, Trzebini) stężenie pyłu zawieszonego PM 10 przekroczyło poziom dopuszczalny. Jak podaje Wojewódzka Inspekcja Ochrony Środowiska (WIOŚ), największe stężenia pyłu występują w miesiącach zimowych, a ma to ścisły związek ze sposobem ogrzewania budynków - piecami węglowymi, w których zdarza się także spalanie odpadów. Do tego dochodzą zanieczyszczenia komunikacyjne oraz szczególne lokalne warunki rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń. Na niezłą jakość powietrza w Tarnowie mają wpływ podejmowane od wielu lat działania (likwidacja niskiej emisji, korzystanie z ogrzewania mieszkań poprzez centralną ciepłownię MPEC, rozwiązania drogowe). Co ciekawe - w Tarnowie, w przeciwieństwie np. do Zakopanego czy Krakowa, mimo że powietrze jest najmniej zanieczyszczone, nie jest ściągana tzw. opłata klimatyczna, czyli opłata pobierana od osób fizycznych przyjeżdżających do miejscowości posiadających korzystne warunki klimatyczne, wśród których jest zachowanie dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu.
Komentarze...