Wierni oblegają jeden z tarnowskich kościołów
access_time 2012-04-06 15:30:58
Okres Świąt Wielkiej Nocy to długie kolejki do konfesjonałów w tarnowskich kościołach. To także dobry okres, aby przyjrzeć się statystykom diecezji tarnowskiej. Która świątynia ma największą frekwencję podczas mszy św.?
Spada liczba katolików uczestniczących w niedzielnych mszach świętych. Po raz pierwszy dotyczy to także diecezji tarnowskiej, która mimo to wciąż jest liderem w kraju pod względem frekwencji w kościołach. Na niedzielną mszę świętą chodzi tu 69,2 procent wiernych, a komunię przyjmuje 23,8 procent z nich. W samym Tarnowie frekwencja wyniosła 53,3 proc., z czego do komunii św. przystępuje 33 proc. wiernych. Statystyki przemawiają na korzyść kobiet, których 16 października 2011 roku było w tarnowskich kościołach 28 tysięcy, przy 21 tysiącach mężczyzn. W 2011 r. diecezja tarnowska miała 1 104 439 wiernych i ponad 5 000 niekatolików, w tym około 800 osób deklarujących się jako niechrześcijanie. W porównaniu z 2010 r. odnotowano spadek liczby mieszkańców o 7 000 osób. - W diecezji zaszły duże zmiany związane z migracją. Wiele osób wyjechało za granicę w poszukiwaniu pracy. Są parafie, w których prawie w każdej rodzinie jest ktoś kto pracuje za granicą. Do tego trzeba dodać osoby, które z innych powodów zmieniły miejsce zamieszkania - mówi ks. Adam Nita kanclerz tarnowskiej kurii. W diecezji tarnowskiej w 2011 r. było natomiast więcej chrztów niż pogrzebów. W parafiach ochrzczono 14 892 dzieci, natomiast pogrzebów było zdecydowani mniej, bo 10 563. Do pierwszej Komunii św. przystąpiło w parafiach 13 618 dzieci, a do sakramentu bierzmowania 16 439 młodych ludzi i dorosłych. W 2011 r. w diecezji tarnowskiej zawarto 6 955 ślubów – 47 z nich to małżeństwa mieszane (jedna z osób była innego wyznania). Diecezja tarnowska ma 1520 księży. Większość z nich, bo 1255 duszpasterzuje w diecezji. Natomiast 60 duchownych pracuje w innych diecezjach i instytucjach w Polsce. 205 wyjechało do różnych krajów m.in. do Niemiec, Austrii, Hiszpanii a także na misje. W parafiach diecezji działa 410 Parafialnych Oddziałów Caritas, 75 świetlic dla dzieci i 18 kuchni dla ubogich. Tradycyjnie już najchętniej wybieraną świątynią jest kościół ks. Filipinów. Szczegóły w poniższej infografice.
Komentarze...