IX Miejskie Targi Edukacyjne (12-13 kwietnia)
access_time 2012-04-10 10:13:08
Już po raz dziewiąty uczniowie szkół gimnazjalnych wraz z nauczycielami i rodzicami będą mogli zapoznać się z ofertą szkół ponadgimnazjalnych z terenu Tarnowa.
Przez dwa dni (12-13 kwietnia), w godzinach od 10.00 do 15.00, na terenie obiektów Ochotniczych Hufców Pracy przy ul. Mościckiego 27, odbędą się IX Miejskie Targi Edukacyjne. - Już po raz dziewiąty zapraszamy uczniów szkół gimnazjalnych wraz z nauczycielami i rodzicami do zapoznania się z ofertą szkół ponadgimnazjalnych z terenu Tarnowa - kierunków kształcenia, rozwijania zainteresowań i pasji oraz możliwości twórczego spędzania wolnego czasu w szkole - Adam Potempa, dyrektor CEiPM OHP w Tarnowie. Z oferty edukacyjnej będzie mogła skorzystać również młodzież mająca problemy z nauką oraz pochodząca z rodzin dysfunkcyjnych - możliwość uzyskania wykształcenia i przygotowania zawodowego (w formach dochodzących i z zakwaterowaniem) zaprezentują jednostki organizacyjne Ochotniczych Hufców Pracy. Wzorem lat ubiegłych do udziału w Targach zaproszono przedstawicieli instytucji wspomagających młodych ludzi w planowaniu kariery zawodowej i wyborze trafnych kierunków kształcenia, takich jak: Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Tarnowie, Miejska Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna oraz Pałac Młodzieży. Dodatkowo, w czasie trwania Targów gimnazjaliści będą mieli możliwość wzięcia udziału w zajęciach warsztatowych z orientacji zawodowej oraz skorzystania z indywidualnych porad i informacji prowadzonych przez doradców zawodowych, a przy stoisku Młodzieżowego Biura Pracy młodzież będzie mogła zapoznać się z aktualnymi ofertami pracy. Głównymi organizatorem targów jest Wydział Edukacji Urzędu Miasta Tarnowa przy współpracy Ochotniczych Hufców Pracy w Tarnowie, tj. Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży oraz Centrum Kształcenia i Wychowania.
Komentarze...