Zbliżają się egzaminy gimnazjalne według nowych zasad
access_time 2012-04-20 09:56:29
We wtorek uczniowie trzecich klas gimnazjalnych przystąpią do egzaminu. Po raz pierwszy będzie on prowadzony według nowych zasad. Najważniejsze zmiany to dwutorowy system oceniania oraz dodatkowy podział na zakresy przedmiotowe. W sumie gimnazjaliści zdawać będą sześć egzaminów.
- Nowy egzamin wiąże się z wejściem do gimnazjów w 2009 roku nowej podstawy programowej - mówi Krystyna Latała, zastępca prezydenta. - Jest zakończeniem cyklu jej realizacji, a jednocześnie otwarciem nowej podstawy programowej w szkołach ponadgimnazjalnych - dodaje. Podobnie jak dotychczas, egzamin trwał będzie trzy dni i składał się będzie z trzech części: humanistycznej, matematyczno-przyrodniczej i języka obcego nowożytnego. Jednak w ramach każdej części będą dwa egzaminy. W części historycznej pierwszy egzamin to zadania z historii i wiedzy o społeczeństwie w formie zamkniętej. Drugi egzamin w tej części to język polski. Tutaj zadania mogą mieć formę zarówno otwartą, jak i zamkniętą, na pewno znajdzie się dłuższa wypowiedź pisemna. W części matematyczno-przyrodniczej, pierwszy egzamin to przedmioty przyrodnicze (biologia, chemia, fizyka, geografia). Zadania będą w formie zamkniętej. Drugi egzamin to matematyka z pytaniami w formie zarówno zamkniętej, jak i otwartej. I trzeciego dnia, egzamin z języka obcego. Uczniowie wybierają ten język, którego uczyli się, jako obowiązkowego. W tym przypadku egzamin ma dwa poziomy: podstawowy i rozszerzony. Dla każdego z sześciu powyższych egzaminów uczniowie otrzymają zaświadczenie o szczegółowych wynikach. Nowością jest, że będą to wyniki zarówno procentowe, jak i centylowe. Wynik procentowy pokazuje, ile punktów z wszystkich możliwych do zdobycia z danego przedmiotu uzyskał zdający. Wynik centylowy pokazuje odsetek gimnazjalistów spośród wszystkich zdających, którzy zdobyli tyle samo lub mniej punktów niż zdający. Przystąpienie do egzaminu gimnazjalnego jest warunkiem koniecznym do ukończenia szkoły.
Komentarze...