Karta Tarnowskiej Rodziny
access_time 2012-04-27 14:03:37
Miasto przystępuje do realizacji "Karty Tarnowskiej Rodziny", zdecydowali o tym radni podczas sesji. Inicjatywa ma na celu przygotowanie oferty w postaci różnorodnych ulg i preferencji dedykowanych rodzinom wielodzietnym.
Karta ma dotyczyć m.in. możliwości skorzystania z ulg w zakresie komunikacji, dostępu do instytucji kultury oraz obiektów i urządzeń sportowych. Program jest elementem polityki prorodzinnej realizowanej przez Miasto. Ze zgłoszeniem swojej oferty do Programu mogą przystąpić tarnowscy przedsiębiorcy, instytucje i podmioty zewnętrzne, komercyjne, które podpiszą w tym zakresie porozumienie z Gminą Miasta Tarnowa. Zaproszenie do współtworzenia Karty Tarnowskiej Rodziny skierowane jest do: sklepów, szkół językowych, punktów usługowych, centrów handlowych, centrów medycznych i aptek, restauracji, biur nieruchomości. Program ma charakter otwarty tzn. wszystkie te podmioty, które wyrażą chęć przyłączenia się do niego, mogą to uczynić na każdym etapie jego funkcjonowania. Z inicjatywą powołania Karty Tarnowskiej Rodziny wystąpiło Stowarzyszenie Rodzin Katolickich. W marcu tego roku z podobną inicjatywą wystartował powiat tarnowski wprowadzając Kartę Dużej Rodziny.
Komentarze...