Mościce z nowym systemem ciepłowniczym
access_time 2012-05-28 13:28:50
MPEC Tarnów rozpoczął kolejny etap innowacyjnego projektu modernizacji systemu ciepłowniczego. W 2012 roku wszystkie prace inwestycyjne wykonywane będą na terenie osiedla mieszkaniowego w Mościcach. W tym roku zmodernizowane zostaną 3 km sieci ciepłowniczych oraz 53 węzły cieplne.
System ciepłowniczy w Mościach modernizowany jest przy współfinansowaniu ze środków unijnych od 2010 roku, w tym roku zakończy się jego kompleksowy remont polegający na wymianie wszystkich węzłów i sieci. Oznacza to, iż już z początkiem kolejnego sezonu grzewczego (jesienią 2012 roku) ciepło systemowe, dla mieszkańców Mościc oraz przedsiębiorców i instytucji mających swoje siedziby w tej dzielnicy, dostarczane będzie zgodnie z najwyższymi standardami przesyłu ciepła i bezpieczeństwa energetycznego. Dzięki znaczącemu ograniczeniu strat ciepła w procesie przesyłu, zwiększy się efektywność energetyczna i ekologiczna dostaw ciepła w tym rejonie miasta. Dodatkowo w ramach projektu w Mościcach powstaje sieć światłowodowa, która po połączeniu jej z metropolitalną siecią światłowodowa Tarnowa umożliwi zdalne zarządzanie dostawą ciepła, a także monitorowanie stanu infrastruktury i procesów przesyłu w istniejącym w MPEC Tarnów centralnym systemie telemetrycznego nadzoru pracy węzłów i sieci. Nakłady inwestycyjne w 2012 roku wyniosą ponad 4 mln złotych. W latach 2010-2011 MPEC Tarnów zmodernizował w ramach projektu już 6 km sieci i 44 węzły ciepłownicze za łączną kwotę ponad 12 mln złotych. Całkowita wartość projektu „Ograniczenie strat i poprawa pewności dostaw ciepła poprzez modernizację sieci ciepłowniczej w Tarnowie” wynosi 30 919 737,70 zł, kwota dofinansowania z Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko to 18 991 254,85 zł. W ocenie ekspertów z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, MPEC Tarnów przygotował najlepszy projekt modernizacji infrastruktury ciepłowniczej w Polsce. Poniżej znajduje się wywiad z Ryszardem Ochwatem, pełnomocnikiem Zarządu NFOŚiGW ds. Wdrażania Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Komentarze...