Nie będzie pięciu okręgów wyborczych
access_time 2012-09-26 12:27:12
Pomimo nowych regulacji prawnych nie zmieni się liczba okręgów wyborczych w wyborach samorządowych. Tak jak do tej pory mieszkańcy Tarnowa swoich przedstawicieli wybierać będą w czterech okręgach.
Początkowo miasto miało zostać podzielone na pięć okręgów, w których wybieranych byłoby po pięciu radnych. Ku takiemu rozwiązaniu skłaniał się prezydent Ryszard Ścigała. Taki układ okręgów zapewniłby m.in. ich spójność terytorialną oraz jednolity lub zbliżony charakter ich zabudowy. Temat był szeroko konsultowany społecznie. W wyniku rozmów z radnymi ostatecznie zdecydowano się na pozostawienie obecnego podziału. - Do ważniejszych czynników decydujących o takim rozwiązaniu zaliczyć można historyczny charakter podziału na cztery okręgi, ich mniejszą liczbę oraz przyzwyczajenie mieszkańców do takiego układu – mówi Aleksandra Mizera, sekretarz miasta.
Komentarze...