Nowy system gospodarowania odpadami widać po śmieciach
access_time 2013-02-12 15:33:11
Sukcesywnie zmienia się rodzaj odpadów trafiających do Zakładu Składowania Odpadów Komunalnych. Coraz częściej są to pozostałości z sortowania, a głównie tzw. frakcja podsitowa, czyli drobne odpady, które podczas przesiewania w sortowni spadną pod sito.
- To efekt wprowadzania nowego systemu gospodarki odpadami, który docelowo ma wyeliminować składowanie nieprzetworzonych, zmieszanych odpadów komunalnych - ocenia Piotr Zieliński, kierownik Składowiska w ZSOK. Dotychczas kwatery szybko zapełniały się dużymi ilościami surowych odpadów komunalnych, które zawierały cenne surowce wtórne marnujące się na składowisku. Ponadto z powodu dużej zawartości resztek organicznych, hałda odpadów wytwarzała mocno zanieczyszczone odcieki oraz palny gaz składowiskowy. - W nowym systemie wymaga się odzyskania z odpadów surowców wtórnych i zawartej w nich energii, a do składowania przeznacza się jedynie pozostałości, których przy obecnych technologiach nie da się odzyskać – tłumaczy Piotr Zieliński. Zatem w sortowni z frakcji nadsitowej odzyskuje się surowce wtórne, czyli plastik, szkło, papier, metal oraz surowce energetyczne do produkcji paliwa alternatywnego, czyli głównie tworzywa sztuczne, gumę, drewno i papier. Frakcja podsitowa na razie trafia na składowisko w stanie surowym, ale z uwagi na znaczny udział odpadów organicznych będzie w przyszłości kompostowana lub spalana przed przekazaniem do składowania. W nowoczesnej gospodarce odpadami samo składowanie, choć bezpieczne dla środowiska, jest najbardziej prymitywną metodą pozbywania się śmieci. Jeden z docelowych modeli, możliwy do zrealizowania w Tarnowie, to sortownia - spalarnia - składowisko.
Komentarze...